Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. Cele mai dezvoltate simţuri la capra neagră sunt:
2. Biotopul favorabil caprei negre este reprezentat de:
3. Căderea primei serii de coarne (fără rozetă) la masculul de căprior are loc de obicei în luna:
4. Greutatea vierilor de mistreţ poate depăşi în mod excepţional:
5. Cum se prezintă comportamentul social al caprei negre?
6. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoarea?
7. Metodele practicate pentru vânarea lupului, atunci când sunt aprobate derogări, sunt:
8. Mulajele de păsări confecţionate din material sintetic folosite pentru ademenirea vânatului poartă denumirea de:
9. Simţul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:
10. Este obligatoriu ca organizatorul unei acţiuni de vânătoare în grup restrâns să practice vânătoarea la acţiunea de vânătoare la care a fost desemnat?
11. La raţa cârâitoare "oglinda" este:
12. Rotitul cocoşului de munte are loc:
13. Lişiţa prezintă ca adaptare pentru înot:
14. La capra neagră coarnele sunt specifice:
15. Hrana potârnichii este de origine:
16. Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari, găsiţi în fondurile cinegetice, se împuşcă:
17. Excrementele de cerb comun mascul se deosebesc de cele de ciută, în primul rând ca:
18. Ce se întelege prin fenomenul de homocromie la viţelul de cerb comun:
19. Metodele admise la vânătoarea bizamului sunt:
20. Care este legea care reglementează regimul armelor de foc şi al muniţiilor în România:
21. Ce reprezintă "vârzobii" la cocoşul de munte?
22. În situaţia declarării stării de carantină pe un fond cinegetic datorită unor epizotii se pot desfăşura acţiuni de vânătoare prin metoda la goană?
23. Cine oferă vânătorului crenguţa de luare în posesie a vânatului împuşcat?
24. Documentele de transport pentru exemplarele din speciile cinegetice recoltate în interiorul complexului de vânătoare sunt:
25. Cârdurile de cerb comun, la boncănit, sunt formate de regulă din:
26. Înainte de încărcare, ţeava armei de vânătoare se verifică pentru a vedea dacă:
27. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de hrană pentru fazan se pot înfiinţa culturi de:
28. La ce vârstă încep să se tocească colţii armă ai mistreţului mascul?
29. Carnea de urs poate fi consumată înainte de efectuarea analizelor sanitar veterinare?
30. Turturica este specie: