Test Examen Vânător - Super Hunter

Sezon vânătoare păsări şi mamifere

Azi poţi vâna:

Păsări:
Mamifere:

Perioade de vânătoare în România - calendarul sezonului de vânătoare

Păsări

Specie vânat - păsări Cotă zilnică Început Sfârşit
Becaţina comună (Gallinago gallinago) 15 1 sept 28 feb
Becaţina mică (Lymnocryptes minimus) - 1 sept 28 feb
Cioara de semănătură (Corvus frugilegus) - 15 aug 31 ian
Cioara grivă (Corvus corone cornix) - 1 iun 31 mar
Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius) - 1 iun 31 mar
Ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) 25 15 sept 31 oct
Cocoşarul (Turdus pilaris) 25 1 sept 28 feb
Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) - 10 sept 30 nov
Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) - 1 sept 28 feb
Coţofana (Pica pica) - 1 iun 31 mar
Fazanul (Phasianus colchicus) - 1 oct 28 feb
Găinuşa de baltă (Gallinula chloropus) - 1 sept 28 feb
Gaiţa (Garrulus glandarius) - 1 sept 28 feb
Gârliţa mare (Anser albifrons) 10 15 oct 15 feb
Gâsca de vară (Anser anser rubrirostris) 10 15 aug 15 feb
Graurul (Sturnus vulgaris) 50 15 aug 28 feb
Guguştiucul (Streptopelia decaocto) - 15 aug 28 feb
Ierunca (Bonasa bonasia) - 15 sept 30 nov
Lişiţa (Fulica atra) 15 1 sept 10 feb
Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 20 1 sept 10 feb
Porumbelul de scorbură (Columba oenas) 3 1 sept 10 feb
Potârnichea (Perdix perdix) - 15 sept 31 dec
Prepeliţa (Coturnix coturnix) 25 15 aug 31 oct
Raţa cârâitoare (Anas querquedula) 1 1 sept 10 feb
Raţa fluierătoare (Anas penelope) 2 15 aug 15 feb
Raţa lingurar (Anas clypeata) 2 15 aug 15 feb
Raţa mare (Anas platyrhynchos) 10 1 sept 15 feb
Raţa mică (Anas crecca) 10 1 sept 10 feb
Raţa moţată (Aythya fuligula) - 15 sept 10 feb
Raţa pestriţă (Anas strepera) 2 15 aug 15 feb
Raţa suliţar (Anas acuta) 2 15 aug 31 ian
Raţa sunătoare (Bucephala clangula) 1 15 aug 15 feb
Raţa cu cap negru (Aythya marila) - 15 aug 15 feb
Raţa cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 15 aug 15 feb
Sitarul de pădure (Scalopax rusticola) 3 1 sept 28 feb
Stăncuţa (Corvus monedula) - 10 iul 20 mar
Sturzul de vâsc (Turdus viscivorus) 20 1 sept 28 feb
Sturzul cântător (Turdus philomelos) 10 1 sept 28 feb
Sturzul viilor (Turdus iliacus) 20 1 sept 28 feb
Turturica (Streptopelia turtur) 20 15 aug 30 sept

Mamifere

Specie vânat - mamifere Început Sfârşit
Bizamul (Ondatra zibethica) 1 sept 15 apr
Câinele enot (Nyctereutes procyonoides) 15 sept 31 mar
Capra neagră selecţie (Rupicapra rupicapra) 1 sept 15 dec
Capra neagră trofeu (Rupicapra rupicapra) 15 oct 15 dec
Căpriorul femelă (Capreolus capreolus) 1 sept 15 feb
Căpriorul mascul (Capreolus capreolus) 1 mai 15 oct
Cerbul comun femelă şi viţel (Cervus elaphus) 1 sept 15 feb
Cerbul comun mascul de selecţie (Cervus elaphus) 1 sept 31 dec
Cerbul comun mascul de trofeu (Cervus elaphus) 10 sept 15 nov
Cerbul lopătar femelă şi viţel (Dama dama) 1 sept 15 feb
Cerbul lopătar mascul de selecţie (Dama dama) 1 sept 15 dec
Cerbul lopătar mascul de trofeu (Dama dama) 10 oct 1 dec
Dihorul comun (Putorius putorius) 15 sept 31 mar
Hermelina (Mustela erminea) 15 sept 31 mar
Iepurele de câmp (Lepus europaeus) 1 nov 31 ian
Iepurele de vizuină (Oryctolagus cuniculus) 1 nov 31 ian
Jderul (Martes sp.) 15 sept 31 mar
Marmota (Marmota marmota) 15 sept 31 oct
Mistreţul femelă şi purcei (Sus scrofa) 1 iun 31 ian
Mistreţul mascul (Sus scrofa) 1 ian 31 dec
Muflonul (Ovis aries musimon) 15 sept 15 dec
Nevăstuica (Mustela nivalis) 15 sept 31 mar
Şacalul (Canis aureus) 1 ian 31 dec
Viezurele (Meles meles) 1 aug 31 mar
Vulpea (Vulpes vulpes) 1 ian 31 dec