Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. În România, biotopul favorabil mistreţului este reprezentat de:
2. Examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent este impus, în prezent, prin:
3. Cât durează gestaţia la femela de urs?
4. Care rasă de câini pontatori este mai răspândită în România?
5. Pentru scoaterea vulpilor din vizuini se poate folosi eficient următoarea metodă admisă de lege:
6. Vânarea potârnichii este permisă:
7. Simţul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:
8. Trofeele vânatului împuşcat (coarne, colţi, blănuri, etc) aparţin:
9. Hermelina se deosebeşte de nevăstuică vara, prin faptul că prezintă:
10. Gâsca de vară este specie:
11. Examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare se desfăşoară în baza Regulamentului aprobat prin ordin al:
12. "Naşul" vânătorului:
13. În România, ursul se poate vâna?
14. Ce se înţelege prin "locul de culcuş" al cerbului?
15. Hrana fazanului este de origine:
16. Metodele admise la vânarea viezurelui sunt:
17. Trofee tradiţionale (neconvenţionale) la sitar sunt considerate:
18. Haita de lupi este condusă de:
19. Perioada de vânătoare a câinelui enot este:
20. Dimorfismul sexual la iepurele de câmp este:
21. Perioada de vânătoare la porumbelul gulerat este:
22. Câte ouă depune, în medie, făzăniţa în cuib?
23. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) mijlocie?
24. Simţurile dezvoltate ale râsului sunt:
25. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de vâsc?
26. Este permisă desfăşurarea de acţiuni de vânătoare în zona strict protejată a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"?
27. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A (grup restrâns) se eliberează pentru:
28. Metodele admise la vânarea fazanului sunt:
29. Becaţina comună este o specie:
30. Dimorfismul sexual la potârniche este: