Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. În situaţia declarării stării de carantină pe un fond cinegetic datorită unor epizotii se pot desfăşura acţiuni de vânătoare prin metoda la goană?
 • 2. Evaluarea efectivelor de "vânat mare" se face de regulă prin:
 • 3. Ce este caracteristic în procesul de reproducere al viezurelui?
 • 4. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:
 • 5. Simţul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:
 • 6. La raţa cârâitoare "oglinda" este:
 • 7. Prepeliţa îşi face cuibul:
 • 8. Din stand, la vânătoarea colectivă, este permis să se tragă:
 • 9. Vânătoarea la dibuit face parte din categoria:
 • 10. Perioada de vânătoare la guguştiuc este:
 • 11. Vânarea căpriorului femelă este permisă în baza:
 • 12. În baza legii, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate autoriza practicarea vânătorii cu:
 • 13. La fazanul care se ridică oblic, la cca 25-30 m de vânător se ocheşte:
 • 14. Aprecierea vârstei muflonului împuşcat se poate face:
 • 15. Iepurele de vizuină trăieşte:
 • 16. Urma tipar a fazanului se aseamănă ca formă cu urma de:
 • 17. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:
 • 18. Bizamul este un animal:
 • 19. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în ţeava armei, poartă denumirea de:
 • 20. Care este vârsta maturităţii sexuale a potârnichii?
 • 21. La ce vârstă devin independenţi puii de pisică sălbatică?
 • 22. În România, cocoşul de mesteacăn trăieşte în:
 • 23. Înainte de încărcare, ţeava armei de vânătoare se verifică pentru a vedea dacă:
 • 24. Perioada de vânătoare a masculului de cerb lopătar, de selecţie, este:
 • 25. Perioada de vânătoare la raţa lingurar este:
 • 26. La potârniche cloceşte:
 • 27. Care este metoda practică de stabilire a vârstei iepurelui?
 • 28. Pentru curăţarea armelor de vânătoare, este indicat ca vergeaua echipată cu perie să fie introdusă:
 • 29. Capra neagră are activitate preponderent:
 • 30. Care este perioada de fătare a ciutelor de cerb comun?