Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:
 • 2. Este permisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în parcuri naturale?
 • 3. La o vânătoare mixtă, de vânat mare şi mic, vânatul împuşcat se aşează în următoarea ordine:
 • 4. Simţurile cele mai dezvoltate la cocoşul de munte sunt:
 • 5. Câinii de vânătoare fac parte din categoria câinilor:
 • 6. Vulpea fată, de regulă:
 • 7. Ursul vânează pentru a se hrăni următoarele animale:
 • 8. Lupii atacă omul?
 • 9. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:
 • 10. La ce vârstă încep să se tocească colţii armă ai mistreţului mascul?
 • 11. Care este boala cel mai des întâlnită la căprior?
 • 12. Vânătoarea din barcă se realizează astfel:
 • 13. Vânarea potârnichilor este permisă în perioada:
 • 14. Suprafaţa minimă a unui fond cinegetic din zona de câmpie este, în România, de:
 • 15. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de fazan?
 • 16. Cine are dreptul de a gestiona fauna de interes cinegetic?
 • 17. Cota de recoltă se aprobă anual pentru:
 • 18. Este etic să se tragă în vânat cu arma, cu cartuş cu alice, la distanţe de 70-80 m?
 • 19. Hrana şacalului este de origine:
 • 20. Care este condiţia prioritară în alegerea locului în care lupoaica fată?
 • 21. Raţa mare este, de regulă, specie:
 • 22. Există deosebiri între mărimea urmelor mistreţului şi mărimea urmelor porcului domestic?
 • 23. Raţa cu cap negru este specie:
 • 24. Este permisă însuşirea de către vânători a coarnelor lepădate de cervide, găsite în fondul cinegetic?
 • 25. Cum este boncănitul cerbului lopătar comparativ cu cel al cerbului comun?
 • 26. Conducerea vânătorii colective aparţine:
 • 27. Raţa pestriţă este specie:
 • 28. Hrana de bază a vulpii o constituie:
 • 29. Gospodărirea fondurilor cinegetice se face, conform legii, în baza unor:
 • 30. Pe suprafaţa unui fond cinegetic este permisă mutarea hranei destinate vânatului?