Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. La căprior, apariţia coarnelor cu perucă reprezintă efectul:
2. În ce poziţie se aşează crenguţa pe partea laterală a corpului vânatului?
3. Iarna, de la distanţă, nevăstuica poate fi deosebită de hermelină?
4. Hrana vidrei este de origine:
5. Biotopul favorabil cerbului comun este reprezentat de:
6. Vânatul mic aparţine vânătorului care:
7. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma pârtie a ursului?
8. Care dintre următoarele rase de câini sunt mai potrivite pentru vânătoarea la vizuină a vulpilor şi pisicilor sălbatice:
9. Becaţina comună este specie:
10. În România castorul este prezent în:
11. Care este metoda practică de stabilire a vârstei iepurelui?
12. Biotopul jderului de copac este reprezentat de:
13. Trofeele vânatului împuşcat (coarne, colţi, blănuri, etc) aparţin:
14. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de semănătură?
15. Perioada de vânătoare la cormoranul mare este:
16. Echipele de căutare a vânatului mare rănit sunt stabilite de organizatori şi sunt formate din:
17. Cârdurile de cerb comun, la boncănit, sunt formate de regulă din:
18. "Oglinda" este caracteristică blănii căpriorului în perioada de:
19. Longevitatea lupului este de circa:
20. Cheta unui câine de vânătoare, defineşte:
21. Prădătorii cei mai importanţi ai caprei negre sunt:
22. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele tinere de iepure?
23. În cadrul unui tablou de vânătoare, vânatul mic se aşează pe:
24. Prin modul de hrănire, cioara grivă produce prejudicii:
25. Deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se realizează astfel:
26. Metodele admise la vânarea potârnichii sunt:
27. Perioada de vânătoare la masculul de cerb comun, de selecţie, este:
28. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de piatră?
29. Aprecierea vârstei mistreţului mascul împuşcat, cu vârsta mai mare de doi ani şi jumătate, se poate face:
30. Instructajul privind protecţia muncii şi semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate obligatoriu: