Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Căderea coarnelor la masculul de capră neagră are loc în perioada:
 • 2. Cocoşul de mesteacăn este specie:
 • 3. Care din imaginile de mai jos reprezintă nagâţul?
 • 4. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A (grup restrâns) se eliberează pentru:
 • 5. Hrana puilor de potârniche, în primele două săptămâni de viaţă este preponderent:
 • 6. Care din imaginea alăturată reprezintă vidra?
 • 7. Care este rolul acceleratorului la armele cu glonţ?
 • 8. Armele de vânătoare se împart în arme cu alice sau cu ţevi lise, arme cu glonţ sau cu ţevi ghintuite şi arme mixte, ţinând seama de:
 • 9. Cerbii comuni intră în regres, inclusiv în privinţa trofeului, după:
 • 10. La vânătorile colective în grup mare:
 • 11. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza:
 • 12. Simţurile iepurelui de câmp, mai dezvoltate, sunt:
 • 13. Metodele admise la vânarea potârnichii sunt:
 • 14. Prin modul de hrănire, cioara grivă produce prejudicii:
 • 15. Vânătoarea la pândă face parte din categoria:
 • 16. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacţionează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?
 • 17. La ce vârstă încep să se tocească colţii armă ai mistreţului mascul?
 • 18. Activitatea jderilor are caracter preponderent:
 • 19. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de vulpe?
 • 20. Practicarea vânătorii este permisă cu:
 • 21. Aprecierea vârstei cerbului împuşcat se poate face după:
 • 22. Dimorfismul sexual la lup este:
 • 23. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:
 • 24. Urma-pârtie a lupului se deosebeşte de cea a unui câine de talie mare, prin:
 • 25. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?
 • 26. Ce se întelege printr-un "cerb de 16 par"?
 • 27. Următoarele rase de cîini sunt folosite la vânătoarea la vizuină:
 • 28. Nu este etic ca vânătorul să tragă
 • 29. Muniţia recomandată pentru vânătoarea potârnichii este:
 • 30. Coţofana are perioadă de prohibiţie?