Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Metodele admise la vânătoarea bizamului sunt:
 • 2. Perioada de vânătoare la muflon este:
 • 3. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
 • 4. Ursul obişnuieşte să pască iarbă?
 • 5. Este admisă practicarea vânătorii pe timp de furtună?
 • 6. Cât durează incubaţia la fazan?
 • 7. Hrana nurcii este de origine:
 • 8. Cât timp rezistă nemâncat lupul?
 • 9. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:
 • 10. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de semănătură?
 • 11. Hrana râsului este de origine:
 • 12. Nu este admis să se tragă cu arma de vânătoare cu glonţ spre gonaci, când aceştia au ajuns, în teren liber, la:
 • 13. Perioada de vânătoare la guguştiuc este:
 • 14. Care din imaginile de mai jos reprezintă turturica?
 • 15. Ce reprezintă cartuşiera?
 • 16. Glasul masculului de căprior poartă denumirea de:
 • 17. Care este ce-a mai frecventă boală ce poate fi transmisă de la mistreţ la om?
 • 18. La tirul de sus în jos, când ţinta se află sub distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 19. Conform legii, în România, prepeliţa face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 20. Prepeliţa este specie:
 • 21. La masculul de muflon coarnele sunt:
 • 22. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:
 • 23. Care rasă de câini pontatori este mai răspândită în România?
 • 24. Există categorii de persoane care pot practica vânătoarea fără permis de armă categoria B?
 • 25. Care este durata gestaţiei la ciutele de cerb comun?
 • 26. Vânarea căpriorului este permisă:
 • 27. La vânătoare, faţă de linia standurilor nu este permis să se tragă sub un unghi mai mic de:
 • 28. Perioada de vânătoare a viezurelui este:
 • 29. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cârâitoare?
 • 30. Activitatea cerbului comun are caracter preponderent: