Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Pe suprafaţa fondurilor cinegetice din zona de deal, câinii pot însoţi turmele şi cirezile de animale domestice?
 • 2. Care din următoarele boli se poate transmite la om prin consumul cărnii de iepure?
 • 3. Cercul mic de pe ţinta standard, pe care se determină grupajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:
 • 4. Simţurile mai dezvoltate ale mistreţului sunt:
 • 5. Raţa cu cap negru este specie:
 • 6. Stăncuţa este pasăre:
 • 7. Perioada de vânătoare la raţa suliţar este:
 • 8. Ritualul de împerechere al cocoşului de munte poartă denumirea de:
 • 9. Trofeul convenţional la cerb comun este reprezentat de:
 • 10. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
 • 11. La fazanul care zboară din faţă exact peste vânător, la cca 25-30 m înălţime, se ocheşte:
 • 12. Biotopul favorabil cerbului comun este reprezentat de:
 • 13. Conform legii, în România, râsul se poate vâna:
 • 14. Trofee tradiţionale (neconvenţionale) la sitar sunt considerate:
 • 15. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele tinere de iepure?
 • 16. Ce se înţelege prin "locul de culcuş" al cerbului?
 • 17. Gaiţa este o specie care vieţuieşte, preponderent, în:
 • 18. Este permisă, în România, fabricarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?
 • 19. Ce este caracteristic în comportamentul de hrănire al viezurelui?
 • 20. Este permisă desfăşurarea de acţiuni de vânătoare în zona tampon a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"?
 • 21. Prepeliţa îşi face cuibul:
 • 22. Apreciaţi care dintre trofeele de cerb comun prezentate este de selecţie:
 • 23. Mistreţii se scaldă cu plăcere în:
 • 24. Răcirea vânatului mare eviscerat este indicat să fie făcută:
 • 25. Coţofana are perioadă de prohibiţie?
 • 26. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoş de munte:
 • 27. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din import?
 • 28. La capra neagră "cornetele" reprezintă:
 • 29. Vara, blana căpriorului are culoarea:
 • 30. Prepelicarii pontatori continentali sunt reprezentaţi de rasele: