Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Vânătorul poate părăsi standul, în timpul goanei, doar pentru:
 • 2. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în ţeava armei, poartă denumirea de:
 • 3. Care este condiţia prioritară în alegerea locului în care lupoaica fată?
 • 4. Pe suprafaţa unui fond cinegetic este permisă mutarea hranei destinate vânatului?
 • 5. Ce este caracteristic în procesul de reproducere al viezurelui?
 • 6. Noţiunea de dimorfism sexual defineşte:
 • 7. La tabloul de vânătoare vânatul se aşează astfel încât:
 • 8. Perioada de vânătoare la masculul de cerb comun, de trofeu, este:
 • 9. Vânătoarea la dibuit face parte din categoria:
 • 10. În prezent, în România, fauna de interes cinegetic este considerată:
 • 11. Păsările din speciile de interes cinegetic au:
 • 12. Ce reprezintă complexul de vânătoare?
 • 13. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa pestriţă?
 • 14. Dimorfismul sexual la urs este:
 • 15. Ce reprezintă braconajul cinegetic în accepţiunea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare?
 • 16. Metodele permise de lege pentru vânarea căpriorului sunt:
 • 17. Vânătoarea la vizuină, cu ajutorul câinilor de vânătoare din rasa tekel sau rasa fox terrier, se poate practica cu succes la:
 • 18. Dimorfismul sexual la muflon este:
 • 19. Remizele pentru vânat reprezintă:
 • 20. Pe suprafaţa fondurilor cinegetice din zona de câmpie, câinii pot însoţi turmele şi cirezile de animale domestice?
 • 21. Acţiunile de capturare a vânatului viu se pot desfăşura de către:
 • 22. Se poate desfăşura o acţiune de vânătoare în grup restrâns în situaţia în care organizatorul desemnat lipseşte?
 • 23. Cât timp sunt alăptaţi puii de vulpe?
 • 24. Care este perioada de împerechere la urs?
 • 25. Femela de muflon ajunge la maturitate sexuală la vârsta de:
 • 26. La raţa mică dimorfismul sexual este:
 • 27. Ciorile grive cuibăresc:
 • 28. Iarna, de la distanţă, nevăstuica poate fi deosebită de hermelină?
 • 29. Din ce este constituit fondul cinegetic naţional?
 • 30. Care este culoarea caprei negre în perioada de vară?