Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în ţeava armei, poartă denumirea de:
2. Este legal să se tragă în guguştiucii aflaţi în localităţi?
3. Ce reprezintă cartuşiera?
4. Aprecierea vârstei muflonului împuşcat se poate face:
5. Cât timp sunt alăptaţi puii de vulpe?
6. Motanul sălbatic participă la creşterea puilor?
7. Trofeul convenţional al vulpii este reprezentat de:
8. Armele cu ţevi basculante pot fi:
9. Prădătorii cei mai importanţi al căpriorului în zona de munte şi dealuri înalte sunt:
10. Este etic să fie smuls părul sau penele vânatului împuşcat, pentru a fi purtate la pălărie?
11. La care dintre speciile de cervide este cea mai mica diferenţă de greutate între mascul si femelă:
12. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa pestriţă?
13. Biotopul favorabil cerbului lopătar îl reprezintă:
14. Care din următoarele specii de păsări consumă sare din sărării?
15. Hrana cocoşului de munte este de origine:
16. Suprafaţa minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de munte, este de:
17. Efective reale ale speciilor de interes vânătoresc sunt efectivele stabilite:
18. Hârciogul se adăposteşte în:
19. Ciurda de mistreţi este condusă de:
20. În cea mai mare parte din an, ţapii de capră neagră, bătrâni, trăiesc:
21. Graurul este specie:
22. Este permisă comercializarea, de către persoane fizice, a trofeelor de vânat?
23. Stăncuţa este specie:
24. Boala care cauzează cele mai mari pierderi în rândul lupilor este:
25. Cu ce se hrănesc natural cerbii în timpul iernii?
26. Ce reprezintă "vârzobii" la cocoşul de munte?
27. Conform legii, în România, nurca face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
28. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual?
29. La raţa lingurar dimorfismul sexual este:
30. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa sunătoare?