Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Mistreţul se poate împuşca legal cu:
 • 2. La gâsca de vară dimorfismul sexual este:
 • 3. Activitatea cocoşului de munte are caracter preponderent:
 • 4. Ce reprezintă ceea ce în limbaj vânătoresc se numeşte "ultima îmbucătură "?
 • 5. Perioada de vânătoare a jderilor este:
 • 6. Care din imaginile de mai jos reprezintă stăncuţa?
 • 7. Omul poate fi atacat de mistreţ în următoarele situaţii:
 • 8. Care este perioada de împerechere la urs?
 • 9. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizaţia de vânătoare?
 • 10. Perioada de vânătoare la coţofană este:
 • 11. Carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava:
 • 12. Mistreţul poate fi vânat în afara perioadei legale de vânătoare?
 • 13. Arma cu două ţevi aşezate în plan vertical, este o armă:
 • 14. Calibrul armelor de vânătoare cu glonţ se exprimă prin:
 • 15. Perioada de vânătoare la cioara de semănătură este:
 • 16. Este legală eliberarea unei autorizaţii de vânătoare pe mai multe fonduri cinegetice?
 • 17. Candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare permanent trebuie să depună cerere la:
 • 18. Urma lupului se aseamănă mai mult ca formă si mărime cu urma:
 • 19. Porumbeii sălbatici sunt specii:
 • 20. Există categorii de persoane care pot practica vânătoarea fără permis de armă categoria B?
 • 21. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizaţiilor de vânătoare colective tip B (grup mare)?
 • 22. Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca astfel:
 • 23. Autorizaţia de vânătoare reprezintă:
 • 24. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:
 • 25. Perioada de vânătoare la raţa suliţar este:
 • 26. Câţi pui fată femela râsului?
 • 27. Cum se aşează crenguţa de luare în posesie a vânatului?
 • 28. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de iarnă (cocoşarul)?
 • 29. Este permisă practicarea vânătorii fără autorizaţie eliberată de gestionar, dacă acesta şi-a exprimat acordul telefonic?
 • 30. Cercul mic de pe ţinta standard, pe care se determină grupajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de: