Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. În ce perioadă a anului are loc împerecherea la pisica sălbatică?
2. Câte ouă depune găina cocoşului de munte?
3. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacţionează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?
4. Activitatea muflonului are caracter preponderent:
5. Raţa mare este, de regulă, specie:
6. Dimorfismul sexual la vidră este:
7. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul gulerat?
8. Cum se prezintă comportamentul social al caprei negre?
9. La raţa lingurar dimorfismul sexual este:
10. Împerecherea la muflon se desfăşoară în perioada:
11. Hrana iepurelui de câmp este de origine:
12. Suprafaţa minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de deal, este de:
13. Hrana nurcii este de origine:
14. Care dintre bolile câinilor se manifestă şi prin lipsa luciului părului:
15. Biotopul jderului de copac este reprezentat de:
16. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de vulpe?
17. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:
18. Jderii prezintă gheare retractile?
19. În ce poziţie se aşează crenguţa pe partea laterală a corpului vânatului?
20. Perioada de vânătoarea a masculului de cerb lopătar, de trofeu, este:
21. Longevitatea râsului este de aproximativ:
22. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
23. Care din imaginile de mai jos reprezintă stăncuţa?
24. Care este culoarea caprei negre în perioada de iarnă?
25. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:
26. În România, prepeliţa trăieşte pe perioada de iarnă astfel:
27. La vânătoarea de mistreţi nu este etic să se tragă:
28. Există deosebiri între mărimea urmelor mistreţului şi mărimea urmelor porcului domestic?
29. Se poate împuşca tot timpul anului următoarea specie de vânat:
30. În situaţia declarării stării de carantină pe un fond cinegetic datorită unor epizotii se pot desfăşura acţiuni de vânătoare prin metoda la goană?