Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. Vânătoarea la pândă face parte din categoria:
2. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de piatră?
3. Trofeul convenţional al ursului este reprezentat de:
4. Presiunea dezvoltată în cartuşele armelor cu alice comparativ cu cea din cartuşele armelor cu glonţ este:
5. Raportul normal între sexe la căprior este considerat:
6. În ce perioadă a anului are loc împerecherea la pisica sălbatică?
7. Biotopul favorabil râsului este reprezentat de:
8. Longevitatea căpriorului este de aproximativ:
9. Dimorfismul sexual la iepurele de câmp este:
10. Simţul mirosului la prepelicari este mult mai bine dezvoltat la:
11. Cui aparţin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?
12. Vânarea masculului de capră negră este permisă în baza:
13. Conform legii, în România, nurca face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
14. Perioada de vânătoare la sturzul de vâsc este:
15. Cioara grivă este specie:
16. Remigele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:
17. Hrana bizamului este:
18. Este permisă vânătoarea în rezervaţiile ştiinţifice?
19. Sunt permise glumele cu arma îndreptată spre alte persoane?
20. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metişi de ogari?
21. Proiectilele cartuşelor de vânătoare clasice, pentru armele cu glonţ sunt confecţionate din:
22. Urma lupului se aseamănă mai mult ca formă si mărime cu urma:
23. În cadrul unui tablou de vânătoare, vânatul mic se aşează pe:
24. Perioada de vânătoare la raţa cu cap castaniu este:
25. Ce sunt trofeele de vânătoare?
26. Fazanul este specie:
27. Hrana cocoşului de munte este de origine:
28. Perioada de vânătoare la gaiţă este:
29. Tectricele păsărilor servesc pentru:
30. Fidelitatea potârnichii faţă de locul de trai este: