Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Sturzul de iarnă (cocoşarul) este specie:
 • 2. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 3. Care dintre calibrele menţionate mai jos este considerat de către vânători calibru "universal"?
 • 4. Cum se prezintă comportamentul social al caprei negre?
 • 5. Câte ponte depune, în mod normal, o potârniche într-un an:
 • 6. Câte autorizaţii colective tip B (în grup mare) se pot elibera pe un fond cinegetic în aceeaşi zi:
 • 7. Ce reprezintă braconajul cinegetic în accepţiunea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare?
 • 8. Care din imaginile de mai jos reprezintă femela de fazan:
 • 9. Armele de calibrul 16 sunt considerate arme:
 • 10. Ce reprezintă cartuşiera?
 • 11. Ursul vânează pentru a se hrăni următoarele animale:
 • 12. În ce poziţie se aşează crenguţa pe partea laterală a corpului vânatului?
 • 13. Rotitul cocoşului de munte are loc:
 • 14. Nu este legal să se tragă:
 • 15. Metodele permise de lege pentru vânarea caprei negre sunt:
 • 16. Porumbelul de scorbură este specie:
 • 17. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual?
 • 18. În ce perioadă a anului se mai pot împerechea femelele de căprior rămase nefecundate în perioada iulie-august?
 • 19. Activitatea vulpii are caracter preponderent:
 • 20. Ce reprezintă complexul de vânătoare?
 • 21. Care din imaginile de mai jos reprezintă prepeliţa:
 • 22. Vârsta cocoşului de fazan se poate aprecia după:
 • 23. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:
 • 24. La tirul de jos în sus, când ţinta se află sub distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 25. Este etic a se trage în vânatul care se îndreaptă către vânătorul vecin?
 • 26. Longevitatea mistreţului este de:
 • 27. Trofeul convenţional al vulpii este reprezentat de:
 • 28. Armele de cal 28 sunt considerate arme:
 • 29. Pe suprafaţa unui fond cinegetic este permisă mutarea hranei destinate vânatului?
 • 30. Perioada de vânătoare la muflon este: