Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. Dimorfismul sexual la cocoşul de mesteacăn este:
2. Perioada de vânătoare la raţa pestriţă este:
3. Ce reprezintă ceea ce în limbaj vânătoresc se numeşte "ultima îmbucătură "?
4. Trofeul convenţional al vulpii este reprezentat de:
5. La femela de capră neagră curbura la vîrf a coarnelor este de circa:
6. După vânătoare, până la obţinerea rezultatelor examenelor de laborator pentru pesta porcină, mistreţii recoltaţi se păstrează astfel:
7. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:
8. Ce reprezintă complexul de vânătoare?
9. Greutatea masculului de capră neagră este, de regulă, de:
10. Există deosebiri între mărimea urmelor mistreţului şi mărimea urmelor porcului domestic?
11. Urma caprei negre este:
12. La raţa suliţar dimorfismul sexual este:
13. La iepurele care fuge paralel cu linia standurilor, la cca 30-35 m de vânător, se ocheşte:
14. Ce reprezintă "vârzobii" la cocoşul de munte?
15. Hrana de bază a vulpii o constituie:
16. Răcirea vânatului mare eviscerat este indicat să fie făcută:
17. Este permisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în zonele de linişte a faunei cinegetice, delimitate în fondurile cinegetice?
18. Care din imaginile de mai jos reprezintă turturica?
19. La masculul de capră neagră, curbura la vârf a coarnelor este de circa:
20. Câte ouă depune, în medie, făzăniţa în cuib?
21. Iepurele de câmp vieţuieşte:
22. Ce este caracteristic în comportamentul de hrănire al viezurelui?
23. Trofeul convenţional la mistreţ este reprezentat de:
24. Retriverii sunt câini folosiţi pentru:
25. Care urme tipar sunt mai mari la mistreţ?
26. Este etic să fie smuls părul sau penele vânatului împuşcat, pentru a fi purtate la pălărie?
27. La raţa mare, năpârlirea se produce:
28. Care este deosebirea între gârliţa mare şi gârliţa mică:
29. Perioada de împerechere a cerbului lopătar este:
30. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul gulerat?