Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Calibrul armelor de vânătoare cu ţevi lise se exprimă prin:
 • 2. Hrana pisicii sălbatice este de origine:
 • 3. Trofeul convenţional la muflon este reprezentat de:
 • 4. Nu este etic ca vânătorul să tragă
 • 5. Ce se întâmplă cu armele care au servit la săvârşirea unei fapte prevăzute de lege ca infracţiune?
 • 6. Urma tipar a fazanului se aseamănă ca formă cu urma de:
 • 7. Organizatorul acţiunii de vânătoare are obligaţia:
 • 8. Cercul mare de pe ţinta standard, pe care se determină procentajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:
 • 9. Ce este frunzarul, în sens cinegetic?
 • 10. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:
 • 11. Pierderea armei de vânătoare trebuie anunţată de către posesorul acesteia organului de poliţie:
 • 12. Iarna, cerbul comun are blana de culoare:
 • 13. Sub aspectul comportamentului social, şacalul este:
 • 14. Ce sunt scăldătorile cerbilor?
 • 15. Crotalierea vânatului recoltat legal în fondul de vânătoare se efectuează:
 • 16. Perioada de vânătoare la sturzul de iarna (cocoşar) este:
 • 17. Vierii solitari se alătură ciurdelor pe perioada:
 • 18. La raţa pestriţă dimorfismul sexual este:
 • 19. Pentru cerbul lopătar din România, sunt propice biotopurile din:
 • 20. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa pestriţă?
 • 21. Perioada de vânătoare la porumbelul gulerat este:
 • 22. La mamifere crotalia se aplică după vânarea acestora astfel:
 • 23. Armele cu repetiţie sunt:
 • 24. Următoarele rase de cîini sunt folosite la vânătoarea la vizuină:
 • 25. Armele de vânătoare pot fi transportate, de la domiciliul sau reşedinţa vânătorului la locul unde urmează să participe la vânătoare şi invers, în următoarele condiţii:
 • 26. Potârnichea este o specie
 • 27. Vânătoarea în cerc face parte din categoria:
 • 28. În cadrul unui tablou de vânătoare, vânatul mic se aşează pe:
 • 29. Fazanul este specie:
 • 30. Prădătorii cei mai importanţi ai caprei negre sunt: