Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

1. Longevitatea mistreţului este de:
2. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12 este indicat să se tragă la o distanţă de:
3. Iepurele de vizuină trăieşte:
4. Selecţia căpriorilor masculi are ca scop final:
5. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
6. La raţa mare, năpârlirea se produce:
7. Ritualul de împerechere la cerb comun poartă denumirea de:
8. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
9. Care din imaginile de mai jos reprezintă becaţina comună?
10. Gospodărirea fondurilor cinegetice se face, conform legii, în baza unor:
11. Care este elementul morfologic caracteristic membrelor castorului?
12. Ce este caracteristic în procesul de reproducere al viezurelui?
13. La raţa sunătoare dimorfismul sexual este:
14. Pentru exercitarea vânătorii este legal a fi folosite următoarele categorii de arme:
15. "Raza lupului" apare la:
16. Perioada de vânătoare a bizamului este:
17. Cerbul comun năpârleşte:
18. Precizaţi care din cele trei specii, cerb comun, cerb lopătar şi căprior este mai puţin pretenţioasă cu privire la calitatea hranei?
19. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al căpriorului?
20. Care dintre speciile de cervide este mai predispusă la boli:
21. Greutatea cerbului lopătar la apogeu este în medie de:
22. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B (grup mare) se eliberează astfel:
23. Nu este admis să se tragă cu arma de vânătoare cu glonţ spre gonaci, când aceştia au ajuns, în teren liber, la:
24. La cervide, exemplarele de selecţie pot fi:
25. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele adulte de iepure?
26. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cu cap castaniu?
27. Este permisă folosirea la vânătoare a cartuşelor cu alice cu diametrul mai mare de 5 mm?
28. Candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare permanent trebuie să depună cerere la:
29. Ce se întelege printr-un "cerb de 14 impar"?
30. Care din imaginile de mai jos reprezintă gârliţa mare?