Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Perioada de vânătoare la cormoranul mare este:
 • 2. Prepelicarii insulari sunt reprezentaţi de rasele:
 • 3. Cârdurile de cerb comun, la boncănit, sunt formate de regulă din:
 • 4. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metişi de ogari?
 • 5. Sacii aerieni, aflaţi în legătură directă cu plămânii păsărilor, servesc în principal pentru:
 • 6. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa sunătoare?
 • 7. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa moţată?
 • 8. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
 • 9. Rasă autohtonă de câine de vânătoare este considerată:
 • 10. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele adulte de iepure?
 • 11. Cioara de semănătură se vânează:
 • 12. Becaţina comună este specie:
 • 13. Pot fi situaţii în care se permite practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?
 • 14. Care din imaginile de mai jos reprezintă becaţina comună?
 • 15. Selecţia căpriorilor masculi are ca scop final:
 • 16. Intr-o haită de lupi se împerechează într-un ciclu de reproducere:
 • 17. Longevitatea ursului este de circa:
 • 18. Dimorfismul sexual la capră neagră este:
 • 19. Gâsca de vară este specie:
 • 20. Este permisă folosirea capcanelor în scopul exercitării vânătorii?
 • 21. Perioada de vânătoare a masculului de căprior este:
 • 22. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:
 • 23. Ce reprezintă cartuşiera?
 • 24. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 25. Suprafaţa minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de deal, este de:
 • 26. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?
 • 27. Trofee tradiţionale (neconvenţionale) la sitar sunt considerate:
 • 28. Prădătorii cei mai importanţi ai căpriorului în zona de câmpie sunt:
 • 29. Raţa sunătoare este specie:
 • 30. La raţa cu cap castaniu dimorfismul sexual este: