Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Vânatul mare aparţine vânătorului care:
 • 2. Prin ce se manifestă dimorfismul sexual la mistreţul cu vârsta peste doi ani?
 • 3. Perioada de vânătoare la sturzul cântător este:
 • 4. Greutatea căpriorului la apogeu este în medie de:
 • 5. Este legală eliberarea unei autorizaţii de vânătoare pe mai multe fonduri cinegetice?
 • 6. Care din imaginile de mai jos reprezintă urmă pârtie a lupului?
 • 7. Carnea de urs poate fi consumată înainte de efectuarea analizelor sanitar veterinare?
 • 8. Raţa lingurar este specie:
 • 9. Suprafaţa minimă a unui fond cinegetic din zona de munte este, în România, de:
 • 10. Remizele pentru vânat reprezintă:
 • 11. În cea mai mare parte din an, ţapii de capră neagră, bătrâni, trăiesc:
 • 12. Boncănitul la cerbul comun începe, de regulă, mai devreme la:
 • 13. La capră neagră coarnele cresc pe:
 • 14. Nu este admis să se tragă cu arma de vânătoare cu glonţ spre gonaci, când aceştia au ajuns, în teren liber, la:
 • 15. Vânătoarea la dibuit este admisă la:
 • 16. Tectricele păsărilor servesc pentru:
 • 17. Este permisă comercializarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?
 • 18. Practicarea vânătorii este permisă cu:
 • 19. La raţa sunătoare dimorfismul sexual este:
 • 20. Vârsta optimă pentru vânarea mistreţului de trofeu este:
 • 21. Perioada de vânătoare la raţa sunătoare este:
 • 22. Boala care cauzează cele mai mari pierderi în rândul lupilor este:
 • 23. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?
 • 24. Vulpea marchează teritoriul prin:
 • 25. Este etic a se trage în guguştiucii aşezaţi pe conductorii electrici?
 • 26. Armele de vânătoare cu repetiţie sunt arme care:
 • 27. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma tipar, la mers liniştit, a mistreţului?
 • 28. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:
 • 29. Răcirea vânatului mare eviscerat este indicat să fie făcută:
 • 30. Perioada de vânătoare la sturzul de iarna (cocoşar) este: