Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. La muflon, mărimea coarnelor reprezintă:
 • 2. Ce se întelege prin epizootie?
 • 3. Biotopul favorabil nurcii este reprezentat de:
 • 4. Vânarea căpriorului femelă este permisă în baza:
 • 5. Hrana pisicii sălbatice este de origine:
 • 6. Pierderea armei de vânătoare trebuie anunţată de către posesorul acesteia organului de poliţie:
 • 7. Care este metoda practică de stabilire a vârstei iepurelui?
 • 8. Rotitul fals al cocoşului de munte are loc în perioada:
 • 9. Perioada de vânătoare la gaiţă este:
 • 10. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul de scorbură?
 • 11. Graurul este specie:
 • 12. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:
 • 13. Este permisă fotografierea sau filmare exemplarele de faună de interes cinegetic?
 • 14. Armele cu repetiţie sunt:
 • 15. În România, fauna de interes cinegetic se atribuie în gestiune de către:
 • 16. Care este perioada de împerechere la urs?
 • 17. La raţa mare dimorfismul sexual este:
 • 18. Perioada de vânătoare a femelei şi viţelului de cerb lopătar este:
 • 19. Cum procedează vulpea cu pui, dacă se simte ameninţată?
 • 20. La raţa pestriţă dimorfismul sexual este:
 • 21. Care din imaginile de mai jos reprezintă nagâţul?
 • 22. Este permisă vânătoarea cu arbaleta?
 • 23. Activitatea râsului are caracter preponderent:
 • 24. Trofeul convenţional al viezurelui este reprezentat de:
 • 25. Câţi pui fată femela râsului?
 • 26. Dimorfismul sexual la muflon este:
 • 27. Fidelitatea fazanului mascul faţă de locul unde a crescut este:
 • 28. Înainte de încărcare, ţeava armei de vânătoare se verifică pentru a vedea dacă:
 • 29. La raţa lingurar dimorfismul sexual este:
 • 30. Cerbii comuni intră în regres, inclusiv în privinţa trofeului, după: