Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Comportamentul viezurelui în timpul iernii este caracterizat de:
 • 2. Este permisă comercializarea, de către persoane fizice, a trofeelor de vânat?
 • 3. Care din imaginile de mai jos reprezintă cormoranul mare?
 • 4. Hrana mistreţului este de origine:
 • 5. Cine stabileşte şi aprobă anual cotele de recoltă pentru vânătoare?
 • 6. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) ochiului?
 • 7. Procurarea armelor de vânătoare, se poate realiza prin:
 • 8. În România efective de capră neagră se găsesc în prezent în:
 • 9. Conform legii, în România, ursul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 10. Noţiunea de "îngrijire cu arma", a populaţiilor speciilor de interes vânătoresc, se referă la:
 • 11. Permisul de vânătoare se retrage şi se anulează dacă posesorul acestuia:
 • 12. Dintre cele trei simţuri miros, auz şi văz, precizaţi care este mai slab dezvoltat la urs:
 • 13. Împerecherea vulpii are loc în perioada:
 • 14. Ce se înţelege prin "locul de culcuş" al cerbului?
 • 15. Efective reale ale speciilor de interes vânătoresc sunt efectivele stabilite:
 • 16. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizaţiei de vânătoare colective tip A (grup restrâns):
 • 17. Dintre metodele de vânătoare prezentate, vânarea fazanului este permisă prin metoda:
 • 18. Prepeliţa mai poartă denumirea populară de:
 • 19. Dintre speciile de interes cinegetic, din familia Cervidae fac parte:
 • 20. Perioada de vânătoare la raţa moţată este:
 • 21. Biotopul favorabil vidrei este reprezentat de:
 • 22. Perioada de împerechere a cerbului lopătar este:
 • 23. Care este perioada de fătare a ciutelor de cerb comun?
 • 24. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 25. Care este perioada de împerechere a iepurelui de câmp?
 • 26. Care este culoarea caprei negre în perioada de iarnă?
 • 27. Crotaliile se înmânează titularului autorizaţiei individuale:
 • 28. Hrana nurcii este de origine:
 • 29. Dimorfismul sexual la fazan este:
 • 30. Este permisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în parcuri naţionale?