Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în ţeava armei, poartă denumirea de:
 • 2. Trofeul convenţional al pisicii sălbatice este reprezentat de:
 • 3. Hrana mistreţului este de origine:
 • 4. Vânatului mare rănit i se dă lovitura de graţie:
 • 5. Comportamentul viezurelui în timpul iernii este caracterizat de:
 • 6. Vânătoarea din barcă se realizează astfel:
 • 7. În România, biotopul favorabil iepurelui de câmp este reprezentat de:
 • 8. Prepelicarii insulari sunt reprezentaţi de rasele:
 • 9. Simţurile cele mai dezvoltate la potârniche sunt:
 • 10. Gârliţa mare este specie:
 • 11. Urma-pârtie a lupului se deosebeşte de cea a unui câine de talie mare, prin:
 • 12. La raţa cârâitoare dimorfismul sexual este:
 • 13. Câte specii de urs există în libertate în România?
 • 14. Greutatea vierilor de mistreţ poate depăşi în mod excepţional:
 • 15. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 16. În România, biotopul favorabil mistreţului este reprezentat de:
 • 17. Prădătorii cei mai importanţi ai căpriorului în zona de câmpie sunt:
 • 18. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
 • 19. Care din imaginea alăturată reprezintă jderul de copac?
 • 20. Este permisă vânătoarea în crescătoriile de vânat?
 • 21. Ursul obişnuieşte să pască iarbă?
 • 22. Dreptul de a purta şi folosi arme de vânătoare se acordă următoarelor categorii de persoane:
 • 23. Vânarea femelei de capră negră este permisă în baza:
 • 24. La raţa cu cap negru dimorfismul sexual este:
 • 25. În cazul vânatului mare, împuşcat, nu este etic:
 • 26. Conform legii, în România, vânarea cocoşului de mesteacăn este permisă?
 • 27. La care dintre speciile de cervide este caracteristic faptul că majoritatea exemplarelor prezintă vara pete albe pe părţile laterale ale corpului şi pe spate?
 • 28. Longevitatea mistreţului este de:
 • 29. Sporul anual la vulpe, la vârsta maturităţii este:
 • 30. Care din imaginea alăturată reprezintă vidra?