Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Calibrul armelor de vânătoare cu ţevi lise se exprimă prin:
 • 2. Autorizaţiile de vânătoare consumate se depun la unităţile care le-au eliberat în termen de maxim:
 • 3. Raţa cu cap negru este specie:
 • 4. Ritualul de împerechere la căprior poartă denumirea de:
 • 5. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:
 • 6. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza:
 • 7. Trofeul convenţional la mistreţ este reprezentat de:
 • 8. Vânatul mic aparţine vânătorului care:
 • 9. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:
 • 10. Tuburile cartuşelor de vânătoare pentru armele cu ţevi ghintuite sunt confecţionate din:
 • 11. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa sunătoare?
 • 12. Biotopul favorabil ursului este reprezentat de:
 • 13. Dimorfismul sexual la capră neagră este:
 • 14. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 15. Participarea la examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent este legal condiţionată de:
 • 16. Gârliţa mare este specie:
 • 17. La raţa sunătoare dimorfismul sexual este:
 • 18. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoş de mesteacăn:
 • 19. Între goane, deplasarea vânătorilor se face cu arma cu alice cu ţevi basculante:
 • 20. Nu este legal să se tragă:
 • 21. Trofeul convenţional al lupului este reprezentat de:
 • 22. Muniţia recomandată pentru vânătoarea potârnichii este:
 • 23. Metodele admise la vânarea iepurelui de câmp sunt:
 • 24. Este recomandat să se tragă cu ţeava armei de vânătoare rezemată de un corp dur?
 • 25. Hrana vidrei este de origine:
 • 26. Ce se întelege printr-un "cerb de 14 impar"?
 • 27. Perioada de vânătoare la masculul de cerb comun, de trofeu, este:
 • 28. Vânătoarea la dibuit este admisă la:
 • 29. Dintre cele trei simţuri, miros, auz şi văz, care este cel mai redus în cazul mistreţului?
 • 30. Vânarea căpriorului este permisă: