Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu ţeavă lisă este indicat să fie folosite alice de:
 • 2. Conform legii, în România, râsul se poate vâna:
 • 3. Vânarea iepurelui de câmp este recomandată prin utilizarea:
 • 4. Hermelina se deosebeşte de nevăstuică vara, prin faptul că prezintă:
 • 5. Între goane, deplasarea vânătorilor se face cu arma cu alice cu ţevi basculante:
 • 6. La iepurele care vine direct spre vânător se ocheşte:
 • 7. Hrana cocoşului de mesteacăn este de origine:
 • 8. Este etic să fie smuls părul sau penele vânatului împuşcat, pentru a fi purtate la pălărie?
 • 9. Trofeul convenţional al pisicii sălbatice este reprezentat de:
 • 10. "Raza lupului" apare la:
 • 11. Caracteristica urmei tipar a vidrei este:
 • 12. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara grivă?
 • 13. Biotopul jderului de copac este reprezentat de:
 • 14. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizaţia de vânătoare?
 • 15. După perioada de boncănit, cerbii bătrâni:
 • 16. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoarea?
 • 17. Câţi iezi fată de obicei o femelă de căprior?
 • 18. Care din următoarele specii poate atinge cea mai mare greutate:
 • 19. Coarnele cu craniu întreg sau parte din acesta, la cervide şi la bovide, sunt considerate trofee de vânătoare dacă:
 • 20. Dimorfismul sexual la urs este:
 • 21. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:
 • 22. Suprafaţa minimă care este obligatoriu de asigurat pentru fiecare membru vânător, într-un fond cinegetic din zona de munte, este de:
 • 23. Longevitatea vulpii este de:
 • 24. Armele semiautomate sunt:
 • 25. Eviscerarea iepurilor se face tradiţional prin practicarea:
 • 26. Fidelitatea fazanului mascul faţă de locul unde a crescut este:
 • 27. Care dintre următoarele specii de cervide are coada cea mai lungă?
 • 28. Următoarele rase de câini de vânătoare fac parte din categoria celor specializate pentru aport:
 • 29. Pe suprafaţa fondurilor cinegetice din zona de câmpie, câinii pot însoţi turmele şi cirezile de animale domestice?
 • 30. Perioada de vânătoare la raţa moţată este: