Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Suprafaţa minimă a unui fond cinegetic din zona de munte este, în România, de:
 • 2. Porumbelul gulerat este specie:
 • 3. Activitatea râsului are caracter preponderent:
 • 4. Perioada de vânătoare la raţa pestriţă este:
 • 5. Perioada de vânătoare la gârliţa mare este:
 • 6. La vânătoarea cu gonaci, ridicarea vânatului se face:
 • 7. Perioada de vânătoare la iepurele de câmp este:
 • 8. Perioada de vânătoare la raţa suliţar este:
 • 9. Hârciogul trăieşte, de regulă, în:
 • 10. Câte ponte depune, în mod normal, o potârniche într-un an:
 • 11. Ritualul de împerechere la căprior poartă denumirea de:
 • 12. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:
 • 13. Perioada de vânătoare a câinelui enot este:
 • 14. În cadrul unui tablou de vânătoare, vânatul mic se aşează pe:
 • 15. Este etic a se trage în vânatul care se îndreaptă către vânătorul vecin?
 • 16. Caracteristica urmei tipar a vidrei este:
 • 17. La ce vârstă atinge mistreţul în condiţii normale maturitatea sexuală?
 • 18. Vânatul mare aparţine vânătorului care:
 • 19. Deplasarea vânătorilor în teren, între goane, se realizează astfel:
 • 20. Este permisă folosirea la vânătoare a armelor neautorizate sau neomologate, pentru vânătoare în România?
 • 21. Cine este administratorul fondului cinegetic naţional?
 • 22. În România efective de capră neagră se găsesc în prezent în:
 • 23. Suprafaţa minimă a unui fond cinegetic din zona de câmpie este, în România, de:
 • 24. Simţurile dezvoltate ale râsului sunt:
 • 25. La raţa mare dimorfismul sexual este:
 • 26. Conform legii, în România râsul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 27. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de fazan?
 • 28. Vânatul mare eviscerat se curăţă de sânge prin:
 • 29. Cum se prezintă comportamentul social la căpriorul mascul?
 • 30. Comportamentul caracteristic femelei caprei negre este traiul: