Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Care este termenul consacrat normelor de morală specifică vânătorii?
 • 2. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din import?
 • 3. Împărţirea vânatului mic de către organizator este recomandat să se facă:
 • 4. Nu este admisă, din punct de vedere etic:
 • 5. Care din următoarele specii nu au vezică biliară?
 • 6. Cine are dreptul de a gestiona fauna de interes cinegetic?
 • 7. Metodele admise la vânarea şacalului sunt:
 • 8. Este permisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în parcuri naturale?
 • 9. Hrănitorile pentru speciile de cervide se amplasează astfel:
 • 10. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizaţiei de vânătoare colective tip A (grup restrâns):
 • 11. Vânarea căpriorului în România este permisă prin utilizarea:
 • 12. Armele de vânătoare cu repetiţie sunt arme care:
 • 13. Hrana iepurelui de câmp este de origine:
 • 14. Din stand, la vânătoarea colectivă, este permis să se tragă:
 • 15. Activitatea potârnichii are caracter preponderent:
 • 16. Hrana vulpii este de natură:
 • 17. Fenomenul de canibalism se manifestă la specia lup?
 • 18. Arealul potârnichii, în România, este:
 • 19. Porumbeii sălbatici sunt specii:
 • 20. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:
 • 21. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A (grup restrâns) se eliberează pentru:
 • 22. Gestaţia lupoaicei durează:
 • 23. La vânătoare este permisă utilizarea alicelor cu diametrul de 9 mm?
 • 24. Care este cea mai frecventă şi mai periculoasă boală a caprei negre?
 • 25. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cârâitoare?
 • 26. Nu este etic să se tragă:
 • 27. În care zonă geografică a ţării se întâlnesc cele mai mari efective de "căprior de câmp" (care trăieşte toată viaţa în afara pădurii)?
 • 28. Prepelicarii pontatori continentali sunt reprezentaţi de rasele:
 • 29. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 30. La sfârşitul unei vânători de vânat mic, piesele împuşcate se aşează în tabloul de vânătoare cu respectarea ordinii: