Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Fidelitatea potârnichii faţă de locul de trai este:
 • 2. Permisul de vânătoare permanent poate fi obţinut de cetăţenii cu vârsta peste:
 • 3. Perioada de vânătoare a masculului de cerb lopătar, de selecţie, este:
 • 4. Limierii excelează prin:
 • 5. Câţi pui fată femela râsului?
 • 6. Boncănitul la cerbul comun începe, de regulă, mai devreme la:
 • 7. Carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava:
 • 8. Aprecierea "exemplarelor de selecţie", din cadrul populaţiilor de interes vânătoresc, se face:
 • 9. Mistreţul poate fi vânat în afara perioadei legale de vânătoare?
 • 10. Hrana mistreţului este de origine:
 • 11. Care din următoarele specii nu au vezică biliară?
 • 12. Vulpile mature trăiesc în perioada de toamnă:
 • 13. Perioada de vânătoare la graur este:
 • 14. La raţa pestriţă dimorfismul sexual este:
 • 15. La gâsca de vară dimorfismul sexual este:
 • 16. Gospodărirea fondurilor cinegetice se face, conform legii, în baza unor:
 • 17. Ce categorii de persoane au dreptul de a practica vânătoarea în România?
 • 18. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din crescătoriile din România?
 • 19. Biotopul favorabil ursului este reprezentat de:
 • 20. Ce sunt scăldătorile cerbilor?
 • 21. Ce sunt trofeele de vânătoare?
 • 22. Dintre metodele de vânătoare prezentate, vânarea fazanului este permisă prin metoda:
 • 23. Trofeul convenţional la căprior este reprezentat de:
 • 24. Dimorfismul sexual la vidră este:
 • 25. Găinuşa de baltă este specie:
 • 26. Raţa suliţar este specie:
 • 27. Unităţile de gospodărire cinegetică, conform prevederilor legii, poartă denumirea de:
 • 28. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cu cap castaniu?
 • 29. Aprecierea vârstei caprei negre împuşcate se poate face:
 • 30. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa suliţar?