Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metişi de ogari?
 • 2. Ce reprezintă un fond cinegetic?
 • 3. Pentru scoaterea vulpilor din vizuini se poate folosi eficient următoarea metodă admisă de lege:
 • 4. Fenomenul de homocromie se manifestă la purceii de mistreţ prin:
 • 5. Simţurile cele mai dezvoltate ale vulpii sunt:
 • 6. Crenguţa înroşită în sângele vânatului împuşcat se oferă vânătorului:
 • 7. Râşii trăiesc:
 • 8. Cum se aranjează cozile vulpilor expuse în tabloul de vânătoare?
 • 9. Vulpile mature trăiesc în perioada de toamnă:
 • 10. Longevitatea caprei negre este apreciată la circa:
 • 11. Viezurele mai este cunoscut sub denumirea de:
 • 12. Dimorfismul sexual la vidră este:
 • 13. Prădătorii cei mai importanţi ai caprei negre sunt:
 • 14. Conform legii, în România, pisica sălbatică face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 15. Aprecierea vârstei mistreţului mascul împuşcat, cu vârsta mai mare de doi ani şi jumătate, se poate face:
 • 16. Rotitul fals al cocoşului de munte are loc în perioada:
 • 17. Acţiunile de capturare a vânatului viu se pot desfăşura de către:
 • 18. Activitatea cocoşului de munte are caracter preponderent:
 • 19. Cum se aşează crenguţa de luare în posesie a vânatului?
 • 20. Hrana şacalului este de origine:
 • 21. La vânătoare este permisă utilizarea alicelor cu diametrul de 9 mm?
 • 22. Cine are dreptul de a gestiona fauna de interes cinegetic?
 • 23. La raţa suliţar dimorfismul sexual este:
 • 24. Gestaţia la iepurele de câmp este de circa:
 • 25. Instructajul privind protecţia muncii şi semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate obligatoriu:
 • 26. Longevitatea vulpii este de:
 • 27. Care din imaginile de mai jos reprezintă urmă pârtie a lupului?
 • 28. La sfârşitul unei vânători de vânat mic, piesele împuşcate se aşează în tabloul de vânătoare cu respectarea ordinii:
 • 29. Vânătoarea la pândă, după asfinţitul soarelui, este admisă la:
 • 30. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacţionează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?