Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Greutatea cerbului comun la apogeu este în medie de:
 • 2. Dintre cele trei specii de mai jos, sarea constituie atracţie aparte pentru:
 • 3. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa sunătoare?
 • 4. Trofeul convenţional al ursului este reprezentat de:
 • 5. Activitatea prepeliţei are caracter preponderent:
 • 6. Ursul obişnuieşte să pască iarbă?
 • 7. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:
 • 8. Dimorfismul sexual la căprior este:
 • 9. Activitatea iepurelui de câmp în căutarea hranei are caracter:
 • 10. Vânătoarea cu câine scotocitor se poate practica cu succes la:
 • 11. Prin ce se caracterizează comportamentul de hrănire al căpriorului?
 • 12. Câţi pui fată de regulă femela de urs?
 • 13. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la sitar sunt cele cu alice de:
 • 14. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 15. Biotopul favorabil râsului este reprezentat de:
 • 16. Cât durează incubaţia la fazan?
 • 17. Conform legii, în România, ursul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 18. Răcirea vânatului mare eviscerat este indicat să fie făcută:
 • 19. Cum este boncănitul cerbului lopătar comparativ cu cel al cerbului comun?
 • 20. Femela de căprior ajunge la maturitate sexuală la vârsta de:
 • 21. Este interzisă vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheţ?
 • 22. Prădătorii cei mai importanţi al căpriorului în zona de munte şi dealuri înalte sunt:
 • 23. Ce reprezintă braconajul cinegetic în accepţiunea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare?
 • 24. Care este boala cel mai des întâlnită la căprior?
 • 25. Perioada de vânătoare la sturzul cântător este:
 • 26. Vânătorul poate să împuşte pisici sălbăticite sau câini hoinari?
 • 27. Arealul potârnichii, în România, este:
 • 28. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:
 • 29. Pentru a se hrăni, râsul vânează:
 • 30. Care din imaginile de mai jos reprezintă ciocârlia de câmp?