Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Este permisă desfăşurarea de acţiuni de vânătoare în zona strict protejată a ariilor naturale protejate?
 • 2. Raţa sunătoare este specie:
 • 3. Vânătoarea la pândă, înainte de răsăritul soarelui, este admisă la:
 • 4. Perioada de vânătoare la raţa cu cap castaniu este:
 • 5. Greutatea vierilor de mistreţ poate depăşi în mod excepţional:
 • 6. Cât durează gestaţia la pisica sălbatică?
 • 7. În baza legii, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate autoriza practicarea vânătorii cu:
 • 8. Gâsca prezintă ca adaptare pentru înot:
 • 9. Dreptul de a vâna al persoanelor înscrise în autorizaţiile de vânătoare individuale se pierde dacă:
 • 10. Este etic a se trage în vânatul care se îndreaptă către vânătorul vecin?
 • 11. Biotopul favorabil iepurelui de vizuină îl reprezintă:
 • 12. Care din imaginile de mai jos reprezintă stăncuţa?
 • 13. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?
 • 14. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 15. Jderii prezintă gheare retractile?
 • 16. Cioara de semănătură cuibăreşte:
 • 17. Conform legii, în România, fazanul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 18. Longevitatea râsului este de aproximativ:
 • 19. La tirul de jos în sus, când ţinta se găseşte peste distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 20. Din ce este constituit fondul cinegetic naţional?
 • 21. Efectivele optime pentru principalele specii de interes vânătoresc se stabilesc şi se aprobă de:
 • 22. Perioada de vânătoare la sitarul de pădure este:
 • 23. Arealul potârnichii, în România, este:
 • 24. Vânătoare cu chemătoarea se poate practica eficient la:
 • 25. Dimorfismul sexual la cocoşul de munte este:
 • 26. Aprecierea vârstei căpriorului viu se poate face:
 • 27. Hrana iepurelui de câmp este de origine:
 • 28. Cerbii comuni intră în regres, inclusiv în privinţa trofeului, după:
 • 29. Armele de cal 10 sunt considerate arme:
 • 30. Tabloul vânatului reprezintă: