Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Biotopul favorabil cerbului comun este reprezentat de:
 • 2. Rasă autohtonă de câine de vânătoare este considerată:
 • 3. Care din imaginile de mai jos reprezintă becaţina comună?
 • 4. Fazanul este specie:
 • 5. Biotopul jderului de piatră este reprezentat de:
 • 6. Gaiţa este specie:
 • 7. Omul poate fi atacat de mistreţ în următoarele situaţii:
 • 8. Cine stabileşte şi aprobă anual cotele de recoltă pentru vânătoare?
 • 9. Arma sistem "Hammerless" este o armă:
 • 10. Perioada de vânătoare la cormoranul mare este:
 • 11. Hârciogul trăieşte, de regulă, în:
 • 12. Activitatea iepurelui de câmp în căutarea hranei are caracter:
 • 13. La care dintre speciile de cervide este caracteristic faptul că majoritatea exemplarelor prezintă vara pete albe pe părţile laterale ale corpului şi pe spate?
 • 14. şacalul se vânează în perioada:
 • 15. Urma lupului se aseamănă mai mult ca formă si mărime cu urma:
 • 16. Dimorfismul sexual la cerbul comun este:
 • 17. Hrana vidrei este de origine:
 • 18. Vânătoarea practicată în România, cu capcane autorizate, constituie:
 • 19. n anumite regiuni, denumirea de "?ap ro?u" se folose?te popular pentru:
 • 20. La capră neagră coarnele cresc pe:
 • 21. Simţurile mai dezvoltate ale lupului sunt:
 • 22. Perioada de vânătoare la sturzul de vâsc este:
 • 23. Vara, blana căpriorului are culoarea:
 • 24. Durata creşterii coarnelor cerbului comun este de:
 • 25. La ce vârstă devin independenţi puii de râs?
 • 26. Râşii trăiesc:
 • 27. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza:
 • 28. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa pestriţă?
 • 29. Presiunea dezvoltată în cartuşele armelor cu alice comparativ cu cea din cartuşele armelor cu glonţ este:
 • 30. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual?