Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Nu este etic să se tragă:
 • 2. În România, biotopul favorabil mistreţului este reprezentat de:
 • 3. Vânatul mare se aşează în tabloul de vânătoare, pe:
 • 4. Activitatea lupului, în căutarea hranei, are caracter preponderent:
 • 5. Bizamul este un animal:
 • 6. Perioada de vânătoare la sturzul cântător este:
 • 7. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cu cap negru?
 • 8. Perioada de vânătoare la raţa mică este:
 • 9. Pentru paza unui fond cinegetic, legislaţia în vigoare impune:
 • 10. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metişi de ogari?
 • 11. Pot fi situaţii în care se permite practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?
 • 12. Ursul obişnuieşte să pască iarbă?
 • 13. Urma lupului se aseamănă mai mult ca formă si mărime cu urma:
 • 14. Găinuşa de baltă este specie:
 • 15. Sunt permise glumele cu arma îndreptată spre alte persoane?
 • 16. Excrementele de cerb comun mascul se deosebesc de cele de ciută, în primul rând ca:
 • 17. Cioara de semănătură se vânează:
 • 18. La vânătoare este permisă utilizarea alicelor cu diametrul de 9 mm?
 • 19. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:
 • 20. Documentele de transport pentru exemplarele din speciile cinegetice recoltate în interiorul complexului de vânătoare sunt:
 • 21. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 22. Cheta şi aretul sunt caracteristice raselor de:
 • 23. Prepeliţa îşi face cuibul:
 • 24. Arma sistem "Hammerless" este o armă:
 • 25. La capra neagră "cornetele" reprezintă:
 • 26. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa suliţar?
 • 27. Într-un tablou de vânătoare, aşezarea celor care au participat la vânătoare se face astfel:
 • 28. Conform legii, în România, potârnichea face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 29. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 30. Perioada de vânătoare a masculului de căprior este: