Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Raţa cârâitoare este specie:
 • 2. Ce reprezintă complexul de vânătoare?
 • 3. Trofeul convenţional al viezurelui este reprezentat de:
 • 4. Colţii ascuţitori ai mistreţului cresc pe:
 • 5. Hrana viezurelui este de origine:
 • 6. Sacii aerieni, aflaţi în legătură directă cu plămânii păsărilor, servesc în principal pentru:
 • 7. Dimorfismul sexual la cocoşul de munte este:
 • 8. Biotopul preferat de câinele enot este reprezentat de:
 • 9. Care este elementul morfologic caracteristic membrelor castorului?
 • 10. Care din imaginile de mai jos reprezintă sturzul de iarnă (cocoşarul)?
 • 11. Hrana de bază a vulpii o constituie:
 • 12. Documentele de transport pentru exemplarele din speciile cinegetice recoltate în interiorul complexului de vânătoare sunt:
 • 13. Cerbul comun se întâlneşte în România:
 • 14. Bruceloza se poate transmite la om prin consumarea cărnii de vânat infestate?
 • 15. Metodele permise de lege pentru vânarea căpriorului sunt:
 • 16. Vânatul mare aparţine vânătorului care:
 • 17. Apreciaţi care dintre trofeele de cerb comun prezentate este de selecţie:
 • 18. şacalul se vânează în perioada:
 • 19. Râsul se hrăneşte cu:
 • 20. Dreptul de a purta şi folosi arme de vânătoare se acordă următoarelor categorii de persoane:
 • 21. Este etic a se trage în vânat "la noroc"?
 • 22. Prădătorii cei mai importanţi ai iepurelui de câmp sunt:
 • 23. Longevitatea căpriorului este de aproximativ:
 • 24. Vânarea căpriorului femelă este permisă în baza:
 • 25. Este permisă schimbarea standului indicat de organizator?
 • 26. Retriverii sunt câini folosiţi pentru:
 • 27. Biotopul favorabil cerbului lopătar îl reprezintă:
 • 28. Câţi pui fată femela viezurelui?
 • 29. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:
 • 30. Care din următoarele categorii reprezintă exemplare de selecţie la specia cerb comun, deşi au o dezvoltare corporală normală?