Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Activitatea cocoşului de munte are caracter preponderent:
 • 2. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:
 • 3. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu ţeavă lisă de calibrul 12 este indicat să se tragă la o distanţă de:
 • 4. Cum se prezintă comportamentul social la căpriorul mascul?
 • 5. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de vară?
 • 6. Arma cu două ţevi aşezate în plan vertical, este o armă:
 • 7. Vânarea căpriorului este permisă:
 • 8. În România, biotopul favorabil mistreţului este reprezentat de:
 • 9. Prin modul de hrănire, cioara grivă produce prejudicii:
 • 10. Perioada de vânătoare la raţa cu cap castaniu este:
 • 11. Care este boala cel mai des întâlnită la căprior?
 • 12. Armele cu repetiţie sunt:
 • 13. Cât timp sunt alăptaţi puii de vulpe?
 • 14. Cele mai dezvoltate simţuri la capra neagră sunt:
 • 15. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:
 • 16. Autorizaţiile de vânătoare consumate se depun la unităţile care le-au eliberat în termen de maxim:
 • 17. Gestaţia la iepurele de câmp este de circa:
 • 18. Cât timp rezistă nemâncat lupul?
 • 19. Pot fi situaţii în care se permite practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?
 • 20. Urma caprei negre este:
 • 21. Hermelina se deosebeşte de nevăstuică vara, prin faptul că prezintă:
 • 22. Ce este caracteristic în comportamentul de hrănire al viezurelui?
 • 23. Cine oferă vânătorului crenguţa de luare în posesie a vânatului împuşcat?
 • 24. Urma tipar a potârnichii se aseamănă cu urma de:
 • 25. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoş de munte:
 • 26. Cum se deosebeşte cel mai uşor urma mistreţului de cea de cerb comun?
 • 27. Dintre cele trei specii de mai jos, sarea constituie atracţie aparte pentru:
 • 28. Este etic a se trage în vânat "la noroc"?
 • 29. Conform legii, în România râsul face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 30. Care din imaginile de mai jos reprezintă turturica?