Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Căderea coarnelor la muflon are loc în perioada:
 • 2. Se poate practica vânătoarea de la apusul la răsăritul soarelui în baza autorizaţiei de vânătoare colective tip A (grup restrâns):
 • 3. Motanul sălbatic participă la creşterea puilor?
 • 4. Ritualul de împerechere la căprior poartă denumirea de:
 • 5. Care este perioada de fătare a ciutelor de cerb comun?
 • 6. Iepurele care se îndepărtează de vânător în linie dreaptă se ocheşte:
 • 7. Vara, blana căpriorului are culoarea:
 • 8. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de hrană pentru fazan se pot înfiinţa culturi de:
 • 9. Cine stabileşte tipurile de arme şi categoriile de muniţie care se pot folosi la vânătoare în România?
 • 10. Prin evaluarea trofeelor de vânat se întelege:
 • 11. Sunt situaţii în care se pot recolta păsări admise la vânătoare în afara perioadei legale de vânătoare?
 • 12. Metodele admise la vânarea potârnichii sunt:
 • 13. Vânarea vulpilor care produc pagube în gospodării poate fi realizată cu:
 • 14. Termenul "a ponta" este sinonim cu:
 • 15. Caracteristica urmei tipar a cocoşului de munte pe zăpadă este dată de:
 • 16. La ce vârstă atinge ursoaica maturitatea sexuală?
 • 17. Bura intră în componenţa:
 • 18. Care este termenul consacrat normelor de morală specifică vânătorii?
 • 19. La tabloul de vânătoare vânatul se aşează astfel încât:
 • 20. Ciuta de lopătar fată în perioada:
 • 21. Precizaţi care din cele trei specii, cerb comun, cerb lopătar şi căprior este mai puţin pretenţioasă cu privire la calitatea hranei?
 • 22. Urma tipar a potârnichii se aseamănă cu urma de:
 • 23. Dreptul de a purta şi folosi arme de vânătoare se acordă următoarelor categorii de persoane:
 • 24. Trofeul convenţional al viezurelui este reprezentat de:
 • 25. Conform legii, în România, lupul face parte din categoria speciilor:
 • 26. Conform legii, în România, pisica sălbatică face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 27. Aprecierea vârstei muflonului împuşcat se poate face:
 • 28. Din ce este constituită hrana de bază a pisicii sălbatice?
 • 29. Activitatea pisicii sălbatice are caracter preponderent:
 • 30. După formă, urma râsului se aseamănă cu urma: