Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Lupul este un carnivor cu o greutate de:
 • 2. La ce vârstă devin independenţi puii de râs?
 • 3. Cum se prezintă comportamentul de hrănire al ursului?
 • 4. Este legal să se tragă în guguştiucii aflaţi în localităţi?
 • 5. Cerbii comuni intră în regres, inclusiv în privinţa trofeului, după:
 • 6. Împărţirea vânatului mic de către organizator este recomandat să se facă:
 • 7. Fidelitatea potârnichii faţă de locul de trai este:
 • 8. În timpul repausului vânătorilor, arma de vânătoare se păstrează:
 • 9. Care este cea mai frecventă şi mai periculoasă boală a caprei negre?
 • 10. Femela iepurelui de câmp fată de regulă un număr de:
 • 11. Vânătoarea practicată în România, cu capcane autorizate, constituie:
 • 12. Crotaliile se înmânează titularului autorizaţiei individuale:
 • 13. Constituirea "haremurilor" la fazan are loc:
 • 14. Termenul "a ponta" este sinonim cu:
 • 15. Instructajul privind protecţia muncii şi semnarea individuală a procesului verbal trebuie realizate obligatoriu:
 • 16. Trofeul convenţional al lupului este reprezentat de:
 • 17. Este permisă comercializarea cărnii de vânat?
 • 18. Care dintre următoarele boli ale câinilor se manifestă şi prin diaree hemoragică:
 • 19. Sub ce formă este oferită carnea puilor de lup de către părinţi?
 • 20. Gestaţia lupoaicei durează:
 • 21. Crenguţa înroşită în sângele vânatului dobândit prin vânătoare se oferă vânătorilor care împuşcă:
 • 22. Vânarea prepeliţei este permisă în perioada:
 • 23. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a produselor de carmangerie rezultate din vânat?
 • 24. Dintre cele trei simţuri, miros, auz şi văz, care este cel mai redus în cazul mistreţului?
 • 25. Rectricele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:
 • 26. Care din imaginile de mai jos reprezintă ciocârlia de câmp?
 • 27. Urma caprei negre este:
 • 28. Omul poate fi atacat de mistreţ în următoarele situaţii:
 • 29. Ciurda de mistreţi este condusă de:
 • 30. Rotitul cocoşului de munte are loc: