Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Căderea coarnelor la femela de capră neagră are loc în perioada:
 • 2. Vânatul mare eviscerat se curăţă de sânge prin:
 • 3. Guguştiucul este specie:
 • 4. Ce reprezintă un fond cinegetic?
 • 5. La potârniche cloceşte:
 • 6. Care din imaginile de mai jos reprezintă urmă pârtie a lupului?
 • 7. Raţa pestriţă este specie:
 • 8. Graurul este specie:
 • 9. Care este cea mai mare gâscă sălbatică întâlnită în România?
 • 10. Vânarea căpriorului mascul este permisă în baza:
 • 11. Care din imaginile de mai jos reprezintă cormoranul mare?
 • 12. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:
 • 13. Bura intră în componenţa:
 • 14. Care este cea mai frecventă şi mai periculoasă boală a caprei negre?
 • 15. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 16. Activitatea căpriorului are caracter preponderent:
 • 17. Hrana dihorului comun este de natură:
 • 18. Permisele de vânătoare temporare pot fi obţinute, la cerere, de:
 • 19. Comportamentul caracteristic femelei caprei negre este traiul:
 • 20. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la raţa mare sunt cele cu alice de:
 • 21. La gâsca de vară năpârlirea începe în luna:
 • 22. Bizamul este un animal:
 • 23. Pentru practicarea vânătorii la raţe şi gâşte sunt admise a se folosi următoarele:
 • 24. Este permisă vânătoarea cu ogari sau metişi de ogari?
 • 25. Armele de vânătoare pot fi transportate, de la domiciliul sau reşedinţa vânătorului la locul unde urmează să participe la vânătoare şi invers, în următoarele condiţii:
 • 26. Care din următoarele specii poate atinge cea mai mare greutate:
 • 27. Nu este etic să se tragă:
 • 28. În care zonă geografică a ţării se întâlnesc cele mai mari efective de lopătar?
 • 29. Cercul mare de pe ţinta standard, pe care se determină procentajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:
 • 30. Ierunca este specie: