Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Pentru verificarea randamentului armelor de vânătoare cu ţeavă lisă este indicat să fie folosite alice de:
 • 2. Trofeele vânatului împuşcat (coarne, colţi, blănuri, etc) aparţin:
 • 3. Nu este etic să se tragă:
 • 4. Perioada de vânătoarea a masculului de cerb lopătar, de trofeu, este:
 • 5. La fazan, clocirea o face:
 • 6. Perioada de vânătoare la iepurele de câmp este:
 • 7. În baza autorizaţiei de vânătoare colectivă tip B (grup mare) pot practica vânătoarea în condiţiile legii un număr de:
 • 8. Gâsca de semănătură este specie:
 • 9. Evaluarea efectivelor de "vânat mare" se face de regulă prin:
 • 10. După vânătoare, până la obţinerea rezultatelor examenelor de laborator pentru pesta porcină, mistreţii recoltaţi se păstrează astfel:
 • 11. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 12. Vierii solitari se alătură ciurdelor pe perioada:
 • 13. Râsul se hrăneşte cu:
 • 14. Cercul mic de pe ţinta standard, pe care se determină grupajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:
 • 15. La ce vârstă atinge mistreţul în condiţii normale maturitatea sexuală?
 • 16. În situaţia declarării stării de carantină pe un fond cinegetic datorită unor epizotii se pot desfăşura acţiuni de vânătoare prin metoda la goană?
 • 17. Limierii excelează prin:
 • 18. Vânătoarea la sărite se poate practica eficient la:
 • 19. Rectricele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:
 • 20. Simţurile cele mai dezvoltate ale fazanului sunt:
 • 21. Fazanul negru (tenebrosus) reprezintă:
 • 22. Urma-pârtie a vulpii este dispusă:
 • 23. Conform legii, în România, potârnichea face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 24. Câinii prepelicari sunt utilizaţi la:
 • 25. Raportul normal între sexe la căprior este considerat:
 • 26. Vulpea fată, de regulă:
 • 27. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoarea?
 • 28. Urma lupului se aseamănă mai mult ca formă si mărime cu urma:
 • 29. Este permisă recoltarea cu arma de vânătoare a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în complexurile de vânătoare?
 • 30. Vânătoarea cu câine hărţuitor se poate practica cu succes la: