Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Ce specie de interes cinegetic este prezentată în imaginea de mai jos:
 • 2. Izbitura pe care vânătorul o resimte în umăr, ca urmare a exploziei generate de arderea pulberii în ţeava armei, poartă denumirea de:
 • 3. Este permisă vânarea unui număr de exemplare mai mare decât cel înscris pe autorizaţia de vânătoare?
 • 4. Gâsca de vară este specie:
 • 5. În România, cioara de semănătură este specie:
 • 6. Gâsca de vară este specie:
 • 7. Simţurile mai dezvoltate ale lupului sunt:
 • 8. Urma-pârtie a lupului se deosebeşte de cea a unui câine de talie mare, prin:
 • 9. Este permisă vânarea urşilor la bârlog?
 • 10. La ce specii de vânat se aşează crenguţa de luare în posesie a vânatului?
 • 11. În România, nurca se poate vâna?
 • 12. Cocoşul de munte are ciocul:
 • 13. În autorizaţia de vânătoare colectivă tip A (în grup restrâns) se înscriu la eliberare în mod obligatoriu:
 • 14. Cum se deosebeşte cel mai uşor urma mistreţului de cea de cerb comun?
 • 15. Vânătorul poate să împuşte pisici sălbăticite sau câini hoinari?
 • 16. Ritualul de împerechere la căprior poartă denumirea de:
 • 17. Nu este legal să se tragă:
 • 18. Pentru scoaterea vulpilor din vizuini se poate folosi eficient următoarea metodă admisă de lege:
 • 19. Operaţiunea de scoatere a organelor interne ale vânatului împuşcat poartă denumirea de:
 • 20. Este permisă desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în parcuri naturale?
 • 21. Cioara de semănătură se vânează:
 • 22. Vânarea iepurelui de câmp este recomandată prin utilizarea:
 • 23. Raţa cârâitoare este specie:
 • 24. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
 • 25. Sitarul are ciocul:
 • 26. Ce se întâmplă cu armele care au servit la săvârşirea unei fapte prevăzute de lege ca infracţiune?
 • 27. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 28. Este permisă vânătoarea în rezervaţiile ştiinţifice?
 • 29. Ciorile grive cuibăresc:
 • 30. Conform legii, în România, prepeliţa face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic: