Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Precizaţi care este cea mai eficientă metodă legală pentru vânarea fazanului:
 • 2. Cum se deosebeşte cel mai uşor urma mistreţului de cea de cerb comun?
 • 3. La care dintre următoarele specii este evident dimorfismul sexual?
 • 4. După perioada de boncănit, cerbii bătrâni:
 • 5. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de potârniche:
 • 6. Fazanul negru (tenebrosus) reprezintă:
 • 7. Dintre metodele de vânătoare prezentate, vânarea fazanului este permisă prin metoda:
 • 8. În România, cocoşul de mesteacăn trăieşte în:
 • 9. Conform prevederilor Legii 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, uzul de arma letală fără drept reprezintă:
 • 10. Hârciogul se adăposteşte în:
 • 11. Lupul mascul ajută femela la hrănirea puilor?
 • 12. Durata creşterii coarnelor căpriorului este de:
 • 13. Care din următoarele categorii reprezintă exemplare de selecţie la specia cerb comun, deşi au o dezvoltare corporală normală?
 • 14. Puiul de cerb comun cu vârsta până în 10 luni este denumit:
 • 15. Becaţina comună este o specie:
 • 16. La tirul de jos în sus, când ţinta se află sub distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 17. Este permisă utilizarea odorivectorilor în scopul exercitării vânătorii?
 • 18. Cheta şi aretul sunt caracteristice raselor de:
 • 19. Noţiunea de "oglindă" defineşte:
 • 20. Activitatea ursului are caracter preponderent:
 • 21. Urma-pârtie a lupului se deosebeşte de cea a unui câine de talie mare, prin:
 • 22. Este importantă sarea în comportamentul de hrănire al caprei negre?
 • 23. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la sturzii sunt cele cu alice de:
 • 24. Câte ponte depune prepeliţa în cursul unui an?
 • 25. Dintre cele trei simţuri, miros, auz şi văz, care este cel mai redus în cazul mistreţului?
 • 26. Este permisă, în România, fabricarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm?
 • 27. Boncănitul la cerbul comun începe, de regulă, mai devreme la:
 • 28. Hrana mistreţului este de origine:
 • 29. Dimorfismul sexual la potârniche este:
 • 30. Urma tipar a fazanului se aseamănă ca formă cu urma de: