Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Perioada de vânătoare la guguştiuc este:
 • 2. Din stand, la vânătoarea colectivă, este permis să se tragă:
 • 3. Sunt permise glumele cu arma îndreptată spre alte persoane?
 • 4. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 5. Vârsta optimă pentru vânarea mistreţului de trofeu este:
 • 6. Gaiţa este o specie care vieţuieşte, preponderent, în:
 • 7. Durata creşterii coarnelor cerbului comun este de:
 • 8. În cazul cerbilor lopătari boncănesc:
 • 9. Dimorfismul sexual la cocoşul de mesteacăn este:
 • 10. Participarea la examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent este legal condiţionată de:
 • 11. Vânătoarea practicată în România, cu capcane autorizate, constituie:
 • 12. În care zonă geografică a ţării se întâlnesc cele mai mari efective de lopătar?
 • 13. Dimorfismul sexual la potârniche este:
 • 14. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa suliţar?
 • 15. Cât este de importantă pentru mistreţ prezenţa scăldătorilor?
 • 16. Conducerea vânătorii colective aparţine:
 • 17. Hrana câinelui enot este de origine:
 • 18. În România, biotopul favorabil al lupului este reprezentat de:
 • 19. Sub aspectul comportamentului social, şacalul este:
 • 20. Următoarele rase de câini de vânătoare fac parte din categoria celor specializate pentru aport:
 • 21. Ce se întâmplă cu armele care au servit la săvârşirea unei fapte prevăzute de lege ca infracţiune?
 • 22. Nu este etic ca vânătorul să tragă
 • 23. Este permisă utilizarea odorivectorilor în scopul exercitării vânătorii?
 • 24. Activitatea căpriorului are caracter preponderent:
 • 25. Documentele de transport pentru exemplarele din speciile cinegetice recoltate în interiorul complexului de vânătoare sunt:
 • 26. Cine stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România?
 • 27. Pentru curăţarea armelor de vânătoare, este indicat ca vergeaua echipată cu perie să fie introdusă:
 • 28. Din punct de vedere constructiv, după lungimea ţevii, armele se clasifică astfel:
 • 29. Bizamul este un animal:
 • 30. Autorizaţia de vânătoare reprezintă: