Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Pe suprafaţa fondurilor cinegetice din zona de câmpie, câinii pot însoţi turmele şi cirezile de animale domestice?
 • 2. Armele de cal 10 sunt considerate arme:
 • 3. Care din următoarele specii de păsări consumă sare din sărării?
 • 4. Porumbelul de scorbură este specie:
 • 5. Haita de lupi este condusă de:
 • 6. Care din imaginile de mai jos reprezintă gârliţa mare?
 • 7. Prădătorul cel mai important al cerbului comun este:
 • 8. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de semănătură?
 • 9. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
 • 10. Gâsca de vară este specie:
 • 11. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B (grup mare) se eliberează astfel:
 • 12. La deplasarea dintre goane, arma se poartă:
 • 13. Activitatea căpriorului are caracter preponderent:
 • 14. Câte autorizaţii colective tip B (în grup mare) se pot elibera pe un fond cinegetic în aceeaşi zi:
 • 15. Lupul mascul ajută femela la hrănirea puilor?
 • 16. Sunt situaţii în care se pot recolta păsări admise la vânătoare în afara perioadei legale de vânătoare?
 • 17. "Oglinda" este caracteristică blănii căpriorului în perioada de:
 • 18. Motanul sălbatic participă la creşterea puilor?
 • 19. Perioada de vânătoare la porumbelul de scorbură este:
 • 20. Ce reprezintă un fond cinegetic?
 • 21. Hrana raţei mari este de origine:
 • 22. Există deosebiri între mărimea urmelor mistreţului şi mărimea urmelor porcului domestic?
 • 23. Lupii atacă omul?
 • 24. Topinamburul mai poartă denumirea de:
 • 25. În România, pisica sălbatică se poate vâna?
 • 26. Care din următoarele specii nu au vezică biliară?
 • 27. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:
 • 28. Vânătorul poate să împuşte pisici sălbăticite sau câini hoinari?
 • 29. Vânarea fazanilor este permisă în perioada:
 • 30. Vânarea muflonului este permisă prin utilizarea: