Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. La deplasarea dintre goane, arma se poartă:
 • 2. Biotopul favorabil căpriorului este reprezentat de:
 • 3. Cine stabileşte rasele de câini admise la vânătoare în România?
 • 4. Este permisă vânătoarea prin utilizarea substanţelor chimice toxice folosite în combaterea dăunătorilor animali ai culturilor agricole?
 • 5. Vânarea masculului de cocoş de munte este permisă în perioada:
 • 6. Este permisă urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizată acţiunea de vânătoare?
 • 7. Longevitatea caprei negre este apreciată la circa:
 • 8. La ce vârstă devin independenţi puii de râs?
 • 9. Care din imaginile de mai jos reprezintă cormoranul mare?
 • 10. La masculul de capră neagră, curbura la vârf a coarnelor este de circa:
 • 11. La tirul de jos în sus, când ţinta se găseşte peste distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 12. Râsul se hrăneşte cu:
 • 13. La cât timp de la fătare iedul de căprior se poate ridica în picioare?
 • 14. Câte ponte depune, de regulă, făzăniţa în cursul unui an?
 • 15. Conform legii, în România, vidra face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 16. Câte ouă depune, în medie, făzăniţa în cuib?
 • 17. La cervide, exemplarele de selecţie pot fi:
 • 18. Cea mai eficientă metodă de vânare admisă a gâştelor este:
 • 19. "Oglinda" este vizibilă la blana caprei negre în perioada de:
 • 20. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 21. Urma tipar a ursului se aseamănă ca formă cu urma:
 • 22. Raportul normal între sexe la căprior este considerat:
 • 23. Permisul de vânătoare permanent poate fi obţinut de cetăţenii cu vârsta peste:
 • 24. Gâsca prezintă ca adaptare pentru înot:
 • 25. Hrana râsului este de origine:
 • 26. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la raţa mică şi raţa cârâitoare sunt cele cu alice de:
 • 27. Rotitul fals al cocoşului de munte are loc în perioada:
 • 28. Este permisă comercializarea, de către persoane fizice, a trofeelor de vânat?
 • 29. Deţinătorul autorizaţiei de vânătoare individuale poate intra în fondul de vânătoare astfel:
 • 30. Longevitatea ursului este de circa: