Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. La ocuparea standului, vânătorul este obligat:
 • 2. Cercul mare de pe ţinta standard, pe care se determină procentajul armelor de vânătoare cu ţeavă lisă, trebuie să aibă diametru de:
 • 3. Eviscerarea iepurilor se face tradiţional prin practicarea:
 • 4. Este permisă vânătoarea cu arbaleta?
 • 5. Iepurele care se îndepărtează de vânător în linie dreaptă se ocheşte:
 • 6. Longevitatea şacalului este de:
 • 7. Culoarea predominantă a blănii de viezure este:
 • 8. Simţurile iepurelui de câmp, mai dezvoltate, sunt:
 • 9. În baza legii, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură poate autoriza practicarea vânătorii cu:
 • 10. Dimorfismul sexual la capră neagră este:
 • 11. Arma cu două ţevi aşezate în plan orizontal, este o armă:
 • 12. Gestaţia lupoaicei durează:
 • 13. La muflon coarnele cresc până la:
 • 14. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a produselor de carmangerie rezultate din vânat?
 • 15. Remigele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:
 • 16. Sub ce formă este oferită carnea puilor de lup de către părinţi?
 • 17. Vânătoarea la pândă face parte din categoria:
 • 18. Vulpea marchează teritoriul prin:
 • 19. Lupul mascul ajută femela la hrănirea puilor?
 • 20. Cota de recoltă se aprobă anual pentru:
 • 21. Prepelicarii insulari sunt reprezentaţi de rasele:
 • 22. La raţa mică "oglinda" este:
 • 23. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa mare?
 • 24. Lupul este un carnivor cu o greutate de:
 • 25. Ce n?elege?i prin "perioada de rut" la animale?
 • 26. Jderii prezintă gheare retractile?
 • 27. Simţurile mai dezvoltate ale mistreţului sunt:
 • 28. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la gâsca mare sunt cele cu alice de:
 • 29. Câţi iezi fată de obicei o femelă de căprior?
 • 30. Care din imaginile de mai jos reprezintă masculul de cocoş de mesteacăn: