Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Atunci când se aprobă derogări pentru recoltare, metodele admise la vânarea ursului sunt:
 • 2. Vânătoarea la pândă, înainte de răsăritul soarelui, este admisă la:
 • 3. Copoii sunt câini gonitori folosiţi la vânătoarea de:
 • 4. Ierunca cuibăreşte în:
 • 5. Este permisă trecerea vânătorului, cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, pe alt fond cinegetic decât cel pe care este autorizat să practice vânătoarea?
 • 6. Care este vârsta maturităţii sexuale a potârnichii?
 • 7. Ciuta de lopătar fată în perioada:
 • 8. Urma-pârtie a vulpii este dispusă:
 • 9. Nu este admisă, din punct de vedere etic:
 • 10. Perioada de gestaţie la căprioară durează în mod obişnuit:
 • 11. Cui aparţin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?
 • 12. Este permisă vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel în care vânătorul este autorizat să vâneze?
 • 13. Examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent este impus, în prezent, prin:
 • 14. Perioada de vânătoare la sturzul viilor este:
 • 15. Hrana vulpii este de natură:
 • 16. Trofeele vânatului împuşcat (coarne, colţi, blănuri, etc) aparţin:
 • 17. Acţiunile de capturare a vânatului viu se pot desfăşura de către:
 • 18. Caracteristica urmei tipar a cocoşului de munte pe zăpadă este dată de:
 • 19. Noţiunea de dimorfism sexual defineşte:
 • 20. Conform legii, în România, vânarea cocoşului de mesteacăn este permisă?
 • 21. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la sitar sunt cele cu alice de:
 • 22. Este etic a se trage în guguştiucii aşezaţi pe conductorii electrici?
 • 23. Armele de vânătoare se împart în arme cu ţevi basculante şi arme cu ţevi fixe după:
 • 24. La raţa mare, năpârlirea se produce:
 • 25. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa mare?
 • 26. Împerecherea căpriorului se desfăşoară de regula în perioada:
 • 27. Dintre cele trei specii de mai jos, sarea constituie atracţie aparte pentru:
 • 28. Carnea de mistreţ poate fi împărţită vânătorilor la finalul acţiunii de vânătoare?
 • 29. Metodele admise la vânarea mistreţului sunt:
 • 30. Perioada de vânătoare la gaiţă este: