Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Metodele admise la vânarea potârnichii sunt:
 • 2. Cât durează gestaţia la femelele de cerb lopătar?
 • 3. Trofeul de cerb comun atinge apogeul la:
 • 4. Raţa lingurar are ciocul:
 • 5. Care este deosebirea între gârliţa mare şi gârliţa mică:
 • 6. Este permisă popularea fondurilor cinegetice cu exemplare din speciile de faună de interes cinegetic, provenite din crescătoriile din România?
 • 7. Care este vârsta maturităţii sexuale a potârnichii?
 • 8. Nu este admis să se tragă cu arma de vânătoare cu glonţ spre gonaci, când aceştia au ajuns, în teren liber, la:
 • 9. Longevitatea căpriorului este de aproximativ:
 • 10. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 11. Vânarea potârnichii este permisă:
 • 12. Mistreţul poate fi vânat în afara perioadei legale de vânătoare?
 • 13. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacţionează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?
 • 14. Greutatea căpriorului la apogeu este în medie de:
 • 15. Eviscerarea iepurilor se face tradiţional prin practicarea:
 • 16. Raţa mare este, de regulă, specie:
 • 17. Gâsca prezintă ca adaptare pentru înot:
 • 18. Care este elementul morfologic caracteristic membrelor castorului?
 • 19. Activitatea fazanului are caracter preponderent:
 • 20. Unde este situată rozeta la coarnele de cerb comun:
 • 21. Termenul maxim de valabilitate al autorizaţiei de vânătoare colectivă tip A (vânătoare în grup restrâns) este de:
 • 22. Metodele admise la vânarea şacalului sunt:
 • 23. Autorizaţia de vânătoare individuală se eliberează pentru:
 • 24. Migraţia catre Africa a prepeliţei are loc preponderent în luna:
 • 25. Gestaţia lupoaicei durează:
 • 26. Prin modul de hrănire, cioara grivă produce prejudicii:
 • 27. Vânatul mare aparţine vânătorului care:
 • 28. Sitarul are ciocul:
 • 29. Din categoria marilor pontatori insulari face parte:
 • 30. În România, prepeliţa trăieşte pe perioada de iarnă astfel: