Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
 • 2. Care din imaginile de mai jos reprezintă raţa cu cap negru?
 • 3. Remizele pentru vânat reprezintă:
 • 4. Hermelina se deosebeşte de nevăstuică vara, prin faptul că prezintă:
 • 5. Armele de vânătoare se împart în arme cu alice sau cu ţevi lise, arme cu glonţ sau cu ţevi ghintuite şi arme mixte, ţinând seama de:
 • 6. Pe suprafaţa fondurilor cinegetice din zona de câmpie, câinii pot însoţi turmele şi cirezile de animale domestice?
 • 7. Femela de viezure fată, de regulă, în luna:
 • 8. Conform legii, în România, vidra face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 9. La cervide, exemplarele de selecţie pot fi:
 • 10. Căderea coarnelor la muflon are loc în perioada:
 • 11. Care este deosebirea între gârliţa mare şi gârliţa mică:
 • 12. Căderea coarnelor la femela de capră neagră are loc în perioada:
 • 13. Ce reprezintă ceea ce în limbaj vânătoresc se numeşte "ultima îmbucătură "?
 • 14. Râsul prezintă gheare:
 • 15. Becaţina comună este specie:
 • 16. După formă, urma râsului se aseamănă cu urma:
 • 17. Echipele de căutare a vânatului mare rănit sunt stabilite de organizatori şi sunt formate din:
 • 18. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la gâsca mare sunt cele cu alice de:
 • 19. Vânătoarea la pândă, după asfinţitul soarelui, este admisă la:
 • 20. Până la ce viteză maximă poate ajunge lupul când aleargă după pradă?
 • 21. Care din imaginile de mai jos reprezintă cioara grivă?
 • 22. Caracteristica urmei tipar a cocoşului de munte pe zăpadă este dată de:
 • 23. La mistreţ, colţii armă sunt reprezentaţă de:
 • 24. Este permisă vânătoarea pe timp de noapte din autovehicule?
 • 25. La raţa cârâitoare dimorfismul sexual este:
 • 26. La sfârşitul unei vânători de vânat mic, piesele împuşcate se aşează în tabloul de vânătoare cu respectarea ordinii:
 • 27. Cum se aşează crenguţa de luare în posesie a vânatului?
 • 28. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 29. Pentru cerbul lopătar din România, sunt propice biotopurile din:
 • 30. Aprecierea vârstei cerbului împuşcat se poate face după: