Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Împerecherea cerbului comun se desfăşoară în perioada:
 • 2. Care este perioada în care îşi leapadă coarnele cerbul comun, matur?
 • 3. Vânarea masculului de cocoş de munte este permisă în perioada:
 • 4. La ce vârstă atinge ursoaica maturitatea sexuală?
 • 5. Râsul se caţără în arbori?
 • 6. Noţiunea de dimorfism sexual defineşte:
 • 7. În cea mai mare parte din an, ţapii de capră neagră, bătrâni, trăiesc:
 • 8. Constituirea "haremurilor" la fazan are loc:
 • 9. Cui aparţin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?
 • 10. Permisul de vânătoare permanent poate fi obţinut legal în România, de către:
 • 11. Hrana jderilor este de natură:
 • 12. Cum se prezintă comportamentul de hrănire al ursului?
 • 13. Cât timp rezistă nemâncat lupul?
 • 14. Perioada de vânătoare la raţa cu cap negru este:
 • 15. Deţinătorul autorizaţiei de vânătoare individuale poate intra în fondul de vânătoare astfel:
 • 16. Activitatea câinelui enot are caracter preponderent:
 • 17. Selecţia căpriorilor masculi are ca scop final:
 • 18. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B (grup mare) se eliberează astfel:
 • 19. Vânatul mare eviscerat se curăţă de sânge prin:
 • 20. La mistreţ, colţii armă sunt reprezentaţă de:
 • 21. Rectricele reprezintă penele cu ajutorul cărora păsările:
 • 22. Aprecierea vârstei caprei negre împuşcate se poate face:
 • 23. Vânarea prepeliţei este permisă în perioada:
 • 24. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoanele fizice?
 • 25. Este permisă fotografierea sau filmare exemplarele de faună de interes cinegetic?
 • 26. Este etic a se trage la fazanul aşezat pe ramura unui arbore?
 • 27. Ierunca este o specie de faună cinegetică la care vânătoare se poate practica prin metoda:
 • 28. Trofeul convenţional al pisicii sălbatice este reprezentat de:
 • 29. Dimorfismul sexual la râs este:
 • 30. Sporul anual la vulpe, la vârsta maturităţii este: