Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Care dintre următoarele rase de câini sunt mai potrivite pentru vânătoarea la vizuină a vulpilor şi pisicilor sălbatice:
 • 2. Perioada de vânătoare a viezurelui este:
 • 3. Muniţia recomandată pentru vânătoarea prepeliţei este:
 • 4. Este permis consumul de băuturi alcoolice în timpul acţiunii de vânătoare?
 • 5. Carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava:
 • 6. Cioara grivă este specie:
 • 7. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea lupului cu câinele domestic sunt:
 • 8. Nu este etic ca vânătorul să tragă
 • 9. Femela de viezure fată, de regulă, în luna:
 • 10. Găinuşa de baltă are penajul:
 • 11. Aprecierea vârstei cerbului împuşcat se poate face după:
 • 12. Capra neagră are activitate preponderent:
 • 13. Sturzii cuibăresc în cuiburi amenajate:
 • 14. Arma cu două ţevi aşezate în plan orizontal, este o armă:
 • 15. Graurul este specie:
 • 16. Prepeliţa este specie:
 • 17. Cât timp sunt alăptaţi puii de vulpe?
 • 18. Biotopul preferat al viezurelui este reprezentat de:
 • 19. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de hrană pentru fazan se pot înfiinţa culturi de:
 • 20. Trofeul convenţional al viezurelui este reprezentat de:
 • 21. Aprecierea vârstei cerbului viu se poate face după:
 • 22. La tirul de jos în sus, când ţinta se află sub distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 23. Cocoşul de mesteacăn este specie:
 • 24. Prădătorii cei mai importanţi al căpriorului în zona de munte şi dealuri înalte sunt:
 • 25. Deţinătorul autorizaţiei de vânătoare individuale poate intra în fondul de vânătoare astfel:
 • 26. La vânătoarea de mistreţi nu este etic să se tragă:
 • 27. Armele de vânătoare se împart în arme cu alice sau cu ţevi lise, arme cu glonţ sau cu ţevi ghintuite şi arme mixte, ţinând seama de:
 • 28. Hrana bizamului este:
 • 29. Vânătoarea la sărite se poate practica eficient la:
 • 30. Biotopul favorabil caprei negre este reprezentat de: