Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Râsul se caţără în arbori?
 • 2. Perioada de vânătoare la porumbelul gulerat este:
 • 3. În perioada de iarnă potârnichea trăieşte astfel:
 • 4. Prepeliţa este specie:
 • 5. Care este rolul acceleratorului la armele cu glonţ?
 • 6. Fazanul negru (tenebrosus) reprezintă:
 • 7. Care din imaginile de mai jos reprezintă ciocârlia de câmp?
 • 8. În România, prepeliţa trăieşte pe perioada de iarnă astfel:
 • 9. Arealul iepurelui de câmp se circumscrie:
 • 10. Armele cu repetiţie sunt:
 • 11. Este permisă desfăşurarea de acţiuni de vânătoare în zona strict protejată a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"?
 • 12. Este permisă comercializarea de către persoane fizice a produselor de carmangerie rezultate din vânat?
 • 13. Candidaţii la obţinerea permisului de vânătoare permanent trebuie să depună cerere la:
 • 14. Cum arată şi cum se comportă puii de iepure de câmp la fătare?
 • 15. Metodele permise de lege pentru vânarea cerbului lopătar sunt:
 • 16. Urma caprei negre este:
 • 17. Greutatea căpriorului la apogeu este în medie de:
 • 18. Activitatea viezurelui are caracter preponderent:
 • 19. Trofeul convenţional al ursului este reprezentat de:
 • 20. Trofeul de cerb comun atinge apogeul la:
 • 21. Perioada de vânătoare la cioara de semănătură este:
 • 22. La mamifere crotalia se aplică după vânarea acestora astfel:
 • 23. Este admisă practicarea vânătorii pe timp de furtună?
 • 24. Este etic să fie smuls părul sau penele vânatului împuşcat, pentru a fi purtate la pălărie?
 • 25. Perioada de vânătoare a jderilor este:
 • 26. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de hrană pentru fazan se pot înfiinţa culturi de:
 • 27. Topinamburul reprezintă:
 • 28. Crenguţa înroşită în sângele vânatului împuşcat se oferă vânătorului:
 • 29. Următoarele rase de câini de vânătoare fac parte din categoria celor specializate pentru aport:
 • 30. Vânătoarea cu câine gonitor se poate practica cu succes la: