Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Activitatea vidrei are caracter preponderent:
 • 2. Cum se deosebeşte cel mai uşor urma mistreţului de cea de cerb comun?
 • 3. Femela de muflon ajunge la maturitate sexuală la vârsta de:
 • 4. Participarea la examenul pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent este legal condiţionată de:
 • 5. Longevitatea cerbului lopătar este de:
 • 6. Care este boala care afectează cel mai mult efectivele de vulpe?
 • 7. Conform legii, în România, prepeliţa face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 8. Care este boala care afectează cel mai mult exemplarele tinere de iepure?
 • 9. Carabinele se încarcă ţinându-se cu ţeava:
 • 10. Armele de vânătoare semiautomate sunt arme care:
 • 11. Metodele admise la vânătoarea bizamului sunt:
 • 12. Hrănitorile pentru speciile de cervide se amplasează astfel:
 • 13. Biotopul favorabil vidrei este reprezentat de:
 • 14. Nu este etic să se tragă:
 • 15. Echipele de căutare a vânatului mare rănit sunt stabilite de organizatori şi sunt formate din:
 • 16. Ce reprezintă cartuşiera?
 • 17. Pisica sălbatică are coada:
 • 18. Cum procedează vulpea cu pui, dacă se simte ameninţată?
 • 19. Păsările, oaspeţi de iarnă în România, cuibăresc:
 • 20. Cum arată şi cum se comportă puii de iepure de câmp la fătare?
 • 21. Care din următoarele specii nu au vezică biliară?
 • 22. La ce vârstă atinge ursoaica maturitatea sexuală?
 • 23. Ce reprezintă un fond cinegetic?
 • 24. Se poate aprecia vârsta viezurelui împuşcat?
 • 25. Conform legii, în România, potârnichea face parte din următoarea categorie de specii de interes cinegetic:
 • 26. Ciurda de mistreţi este condusă de:
 • 27. În România efective de capră neagră se găsesc în prezent în:
 • 28. Care rasă de câini pontatori este mai răspândită în România?
 • 29. Evaluarea efectivelor de fazan şi iepure se face de regulă prin:
 • 30. În România, prepeliţa trăieşte pe perioada de iarnă astfel: