Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Care dintre următoarele specii de interes vânătoresc reacţionează cel mai bine la hrănirea complementară în perioada critică de iarnă-primăvară?
 • 2. Deosebirea între jderul de copac şi cel de piatră se face cel mai uşor după:
 • 3. Câţi pui fată, de regulă, pisica sălbatică?
 • 4. La vânătoarea de mistreţi nu este etic să se tragă:
 • 5. Aprecierea vârstei cerbului împuşcat se poate face după:
 • 6. Perioada de vânătoare la guguştiuc este:
 • 7. Care din imaginea alăturată reprezintă vidra?
 • 8. Metodele admise la vânarea vulpii sunt:
 • 9. Păsările din speciile de interes cinegetic au:
 • 10. La capră neagră coarnele cresc pe:
 • 11. La raţa suliţar dimorfismul sexual este:
 • 12. Ce sunt scăldătorile cerbilor?
 • 13. Vânătoarea la dibuit este admisă la:
 • 14. Este permisă practicarea vânătorii fără autorizaţie eliberată de gestionar, dacă acesta şi-a exprimat acordul telefonic?
 • 15. Vânătoarea cu câine hărţuitor se poate practica cu succes la:
 • 16. Care dintre armele de vânătoare de calibru 12, 16 şi 20 are diametrul ţevii mai mare?
 • 17. Activitatea potârnichii are caracter preponderent:
 • 18. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul de scorbură?
 • 19. Termenul maxim de valabilitate al autorizaţiei de vânătoare colectivă tip A (vânătoare în grup restrâns) este de:
 • 20. Vânatul mare rănit se urmăreşte:
 • 21. Gestaţia la mistreţ este de:
 • 22. Cum procedează vulpea cu pui, dacă se simte ameninţată?
 • 23. Cartuşele recomandate pentru vânătoarea la sturzii sunt cele cu alice de:
 • 24. Permisul de vânătoare permanent poate fi obţinut de cetăţenii cu vârsta peste:
 • 25. La raţa mare "oglinda" este:
 • 26. Cornul de cărprior dezvoltat normal are:
 • 27. Care dintre ramurile trofeului prezentat poartă denumirea de ramura (raza) ochiului?
 • 28. Trofeul de cerb comun atinge apogeul la:
 • 29. Vânătoarea cu câine pontator se poate practica cu succes la:
 • 30. Echipele de căutare a vânatului mare rănit sunt stabilite de organizatori şi sunt formate din: