Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Împerecherea mistreţului se desfăşoară de regulă în perioada:
 • 2. Hrana viezurelui este de origine:
 • 3. Sub aspectul comportamentului social, lupul trăieşte:
 • 4. Vânătoarea la sărite se poate practica eficient la:
 • 5. La mistreţ, colţii armă sunt reprezentaţă de:
 • 6. Cui aparţin coarnele lepădate de cervide, găsite pe un fond cinegetic?
 • 7. Care din imaginile de mai jos reprezintă gâsca de vară?
 • 8. Ierunca trăieşte în:
 • 9. Cum se prezintă comportamentul social la căpriorul mascul?
 • 10. Vulpea este principalul vector al:
 • 11. Suprafaţa minimă a unui fond cinegetic din zona de deal este, în România, de:
 • 12. Carnea de mistreţ poate fi împărţită vânătorilor la finalul acţiunii de vânătoare?
 • 13. Urma-tipar a lupului se deosebeşte uşor de cea de câine de talie mare, prin:
 • 14. Care din imaginile de mai jos reprezintă porumbelul de scorbură?
 • 15. Armele de vânătoare pot fi transportate, de la domiciliul sau reşedinţa vânătorului la locul unde urmează să participe la vânătoare şi invers, în următoarele condiţii:
 • 16. Este permisă vânătoarea pe timp de noapte din autovehicule?
 • 17. Este permisă fotografierea sau filmare exemplarele de faună de interes cinegetic?
 • 18. Masculii de potârniche se deosebesc de femele prin:
 • 19. Simţul iepurelui de câmp, mai redus, este reprezentat de:
 • 20. Dintre speciile de animale, oaie, cerb comun şi câine, lupul preferă carnea de:
 • 21. Perioada admisă pentru vânarea dihorului comun este:
 • 22. Pot fi situaţii în care se permite practicarea vânătorii în afara perioadelor legale de vânătoare?
 • 23. Simţurile cele mai dezvoltate ale fazanului sunt:
 • 24. Care din imaginile de mai jos reprezintă prepeliţa:
 • 25. Împerecherea la muflon se desfăşoară în perioada:
 • 26. Permisul de vânătoare se retrage şi se anulează dacă posesorul acestuia:
 • 27. Metodele admise la vânarea mistreţului sunt:
 • 28. Greutatea cerbului lopătar la apogeu este în medie de:
 • 29. Este permisă comercializarea cărnii de vânat de către persoanele fizice?
 • 30. Lişiţa prezintă ca adaptare pentru înot: