Test Examen Vânător - Super Hunter

Test grilă examen vânător (30)

 • 1. Constituirea cârdurilor de cerbi comuni are loc în perioada:
 • 2. Într-un tablou de vânătoare vânatul se aşează:
 • 3. Perioada de vânătoare la ciocârlia de câmp este:
 • 4. Hrănitorile pentru speciile de cervide se amplasează astfel:
 • 5. Perioada de vânătoare la capra neagră, exemplar de trofeu, este:
 • 6. Pentru a se hrăni, râsul vânează:
 • 7. În România castorul este prezent în:
 • 8. Perioada de vânătoare la graur este:
 • 9. Dreptul de a purta şi folosi arme de vânătoare se acordă următoarelor categorii de persoane:
 • 10. Aprecierea vârstei cerbului împuşcat se poate face după:
 • 11. În România vidra se poate vâna?
 • 12. Armele de cal 28 sunt considerate arme:
 • 13. Care din imaginile de mai jos reprezintă urma pârtie a ursului?
 • 14. Vulpea este principalul vector al:
 • 15. Fenomenul de canibalism se manifestă la specia lup?
 • 16. Metodele admise la vânarea prepeliţei sunt:
 • 17. Vânătoarea cu câine gonitor se poate practica cu succes la:
 • 18. Prepeliţa îşi face cuibul:
 • 19. La fazanul care se ridică oblic, la cca 25-30 m de vânător se ocheşte:
 • 20. În România, prepeliţa trăieşte pe perioada de iarnă astfel:
 • 21. Vânătorul poate părăsi standul, în timpul goanei, doar pentru:
 • 22. Ursul obişnuieşte să pască iarbă?
 • 23. Regimul alimentar al lupului este:
 • 24. Cine are drept de control asupra activităţii cinegetice la toate nivelurile?
 • 25. La raţa cârâitoare dimorfismul sexual este:
 • 26. Limierii sunt câini folosiţi pentru:
 • 27. Turturica este specie:
 • 28. La tirul de jos în sus, când ţinta se găseşte peste distanţa optimă de reglare, se ocheşte:
 • 29. Armele cu ţevi basculante pot fi:
 • 30. Biotopul jderului de copac este reprezentat de: